Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Yritystukea käytetyn koneen hankintaan

Yritystukea käytetyn koneen hankintaan

Jaa linkki:

Valtioneuvosto on 30.3.2017 hyväksynyt maaseudun yritysrahoitusta koskevan asetusmuutoksen. Jatkossa maaseutualueilla sijaitsevat pk-yritykset voivat hakea yritysrahoitusta käytettyjen koneiden ja laitteiden hankkimiseen. Täsmennykset ja muutokset ovat lainsäädäntöä selkeyttäviä ja niillä yhdenmukaistetaan käytäntöjä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 yritysrahoituksen sekä muun julkisen rahoituksen välillä. Muutokset tulivat voimaan 1.4.2017.

”Asetusmuutoksen jälkeen investointeja voidaan tehdä monipuolisemmin ja resursseja säästäen”, ylitarkastaja Juuso Kalliokoski totesi maa- ja metsätalousministeriöstä. Käytetyn tekniikan hankkimiselle pitää olla selkeät perustelut. Käytetyn koneen hankinnan tukeminen on mahdollista, jos

1) sitä ei ole tarkoituksenmukaista hankkia uutena tai korvaavaa palvelua ei ole kohtuullisin
kustannuksin paikkakunnalla saatavilla;
2) se soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan suunniteltuun käyttöön tai se voidaan muuttaa
aiottuun käyttötarkoitukseen sopivaksi;
3) sen hankkiminen parantaa investoinnin kokonaistaloudellisuutta, kun otetaan huomioon
hankinnan hinta, käyttöikä ja käytönaikaiset kustannukset;
4) se on hankintahinnaltaan edullisempi kuin vastaava uusi;
5) sen käyttöikää on jäljellä vähintään kolme vuotta.

Pääosa rahoituksesta suunnataan edelleen uusien koneiden ja laitteiden hankkimiseen.

Maaseudun yritysrahoituksella on huomattava vaikutus maaseutualueiden pienten ja keskisuurten yritysten uudistumiselle ja kilpailukyvylle ja sillä edistetään myös työllisyyttä. Rahoituksen tavoitteena on monipuolistaa yritysrakennetta ja lisätä maaseudun elinvoimaa. Suomi rahoittaa osan tuesta ja osa saadaan EU:n maaseuturahastosta.

Kihniöläinen Wall Mask – yritys on kehittänyt toimintaansa Leader-rahoituksella. (c)maaseutuverkosto Jyrki Vesa

 

 

 

 

Tulosta