Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Yritystukihakemuksen liitteet

Jaa linkki:

1. Yrityksen investointitukea koskevan hakemuksen liitteet

a) yrityksen liiketoimintasuunnitelma, jossa kuvaus yrityksen toiminnasta sekä maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma (Yritystutkimusneuvottelukunnan lomake T2 ja T4 tai muuten vastaavat tiedot)

Kuva: www.onnistuyrittajana.fi

b) jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta hakemusta edeltävältä kahdelta vuodelta

c) velkaluettelo (Yritystutkimusneuvottelukunnan lomake T7 tai muuten vastaavat tiedot)

d) rakennusinvestoinnin osalta suunnitelma, jossa on:

  1. pääpiirustukset
  2. rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut vastaavat erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä arvioitaessa hankkeen
    hyväksyttäviä kustannuksia
  3. rakennusselostus
  4. rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai -laskelma

e) jos kyseessä on vuokratun rakennuksen laajennus tai peruskorjaus taikka rakentaminen vuokramaalle, jäljennös
vuokrasopimuksesta sekä selvitys vuokraoikeuden pysyvyydestä

f) muun työn osalta suunnitelma ja kustannusarvio

g) irtaimiston osalta luettelo hankittavista koneista, laitteista yms. sekä selvitys niiden hintatasosta (ktso hakuohje)

h) jäljennökset tarvittavista luvista

i) yritystuen indikaattorilomake 3305ind
(tämä vain jos hakemus paperisena, Hyrrässä oma välilehti Tavoitteet johon vastaavat tiedot tallennetaan)

2. Investoinnin toteutettavuustutkimuksen tukihakemusta koskevat liitteet

  1. liiketoimintasuunnitelma
  2. jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta hakemusta edeltävältä kahdelta vuodelta

3. Yrityksen perustamistukea koskevan hakemuksen liitteet

a) liiketoimintasuunnitelma

b)suunnitelma ja kustannusarvio kehittämistoimenpiteistä ellei sisälly em. liiketoimintasuunnitelmaan

c)yritystuen indikaattorilomake 3305ind