Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Yrityksen perustamistuki ja kokeilu

Jaa linkki:

Perustamistuki on suunnattu uuden yritystoiminnan kasvua vauhdittaviin toimenpiteisiin.

Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää aloittavan yrittäjän ensimmäisen uuden yrityksen kasvun vauhdittamiseksi tai liiketoimintaansa uudistavalle toimivalle yritykselle.
Tukea voidaan myöntää myös uuden liiketoiminnan aloittamista ja kehittämistä edistävien kokeilujen toteuttamiseen.

Ruokaviraston esite perustamistuesta

Aloittava yritys

Uudelle yritykselle (yrittäjä ei ole perustanut uutta yritystä ennen 1.1.2014) tukea voidaan myöntää uuden yrityksen liiketoiminnan kasvua vauhdittaviin toimenpiteisiin:

  1. palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttöön
  2. tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraukseen
  3. muihin uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeellisiin toimenpiteisiin, investointeja lukuun ottamatta

Toimiva yritys

Toimivalle yritykselle (yritystoimintaa vähintään kolme vuotta) tukea voidaan myöntää uuden liiketoiminnan kasvua vauhdittaviin toimenpiteisiin:

  1. ulkopuolisten palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttöön
  2. messuille, näyttelyihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin osallistumiseen
  3. muihin uuden liiketoiminnan aloittamiseen liittyviin tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Toimivan yrityksen tulee liiketoimintasuunnitelmassa osoittaa, että tuettava toimenpide kohdistuu uuteen liiketoimintayksikköön, toimialaan, liiketoiminta-alueeseen, markkina-alueeseen, tuotteeseen tai palveluun taikka uusiin asiakkaisiin.

Kokeilu

Kokeilutoimenpiteet voivat olla yrityksen toimintaedellytyksiä vahvistavia uuden liiketoiminnan tuotteiden ja palveluiden sekä toimintamallien testaamista ja kehittelyä, joilla on rajattu laajuus ja aikataulu.

Tuen myöntäminen

Perustamistuen myöntämisen edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman esittäminen. Liiketoimintasuunnitelman tekemisessä avustavat yrityssuomi.fi -verkkopalvelu tai alueen elinkeinoyhtiöt (Novago, Keuke, Vihdin yritysneuvonta ja Yrityssalo). Tuen tarpeen arvioimiseksi ja tukimäärän määrittämiseksi liiketoimintasuunnitelmaan tulee sisältyä suunniteltujen toimenpiteiden kustannusarvio sekä rahoitussuunnitelma. Perustamistukea voidaan myöntää kaikille toimialoille lukuunottamatta maataloutta ja maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta. Paikallisille markkinoille suunnatuun palvelutoimintaa perustamistukea myönnetään vain perustellusta syystä. Perustamistuki ei ole suunnattu operatiiviseen toimintaan.

Tuen määrä

Perustamistukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman perusteella uuden yrityksen perustamiseen tai toimivan yrityksen uuteen liiketoimintaan 5000 – 35 000€.

Kokeiluun tukea voidaan myöntää 2000 – 10 000 €.

 

Lisätietoja: Hakemuksen liitteet, Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuestaInvestointituen rajoituksia 

Muut Yritystuet: Yrityksen investointituki, Investoinnin toteutettavuustutkimusYhteistyöhanke