Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Yrityksen investointituki

Jaa linkki:

Investointituki on tarkoitettu yritystoiminnan aineellisiin ja aineettomiin investointeihin, jotka luovat paremmat mahdollisuudet menestymiseen.

Tukea myönnetään toimitilojen hankkimiseen tai rakentamiseen, uusien tai käytettyjen koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen (aineelliset) tai esimerkiksi patenttien sekä valmistusoikeuksien hankkimiseen (aineettomat). Korvausinvestointeja ei voida tukea.

Tukea myönnetään pääsääntöisesti 20% hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista. Kokonaisinvestoinnin minimimäärä on 10 000 euroa (sisältäen 20% tuen).  Elintarvikkeiden jatkojalostuksessa tuen määrä on 35%.

Pois rajatut investoinnin kohteet:

  • korvausinvestoinnit
  • maataloustöiden koneurakointiin liittyvät investoinnit
  • maa-alueen hankinta ilman rakennuksia
  • puunkorjuukoneet ja metsätraktorit
  • liikennekäyttöön rekisteröityjen ajoneuvojen hankinta
  • pihat ja liikennöintialueet
  • yrityksen / liiketoiminnan hankinta, omistajavaihdokset
  • sisäpiirihankinnat

Investointitukea hakiessa on otettava huomioon, että tukipäätöstä varten vaaditaan lainvoimainen viranomaislupa, jos sellainen tarvitaan. Tämä on otettava huomioon, jos hakee tukea rakentamiseen

Tukea voidaan myöntää paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle, jos yrityksen voidaan arvioida tuotteillaan tai palveluillaan korvaavan alueen ulkopuolelta hankittavia tuotteita tai palveluita taikka täydentävän paikkakunnan tai alueellista tarjontaa silloin, kun toimivat yritykset eivät kohtuudella kykene vastaamaan kysyntään.

Ota yhteyttä Ykkösakseliin aina ennen hakemuksen jättämistä!

Lisätietoja: Hakemuksen liitteet, Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuestaInvestointituen rajoituksia 

Muut yritystuet: Perustamistuki ja kokeilu, Investoinnin toteutettavuustutkimus, Yhteistyöhanke