Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Jaa linkki:

Aineellisia investointeja suunnittelevat voivat hakea tukea investoinnin toteutettavuustutkimukseen. Tuella voidaan hankkia yrityksen ulkopuolista asiantuntemusta ja neuvoja, joilla voidaan selvittää kannattaako investointia tehdä, miten investointi olisi taloudellisinta ja järkevintä toteuttaa. Toteutettavuustutkimuksen tuloksena on mahdollisimman toteutuskelpoinen investointisuunnitelma.  Tuki toteutettavuustutkimukseen ei edellytä varsinaisen investoinnin toteuttamista.

Toteutettavuustutkimuksen tukikelpoisiksi kustannuksiksi voidaan hyväksyä ostopalveluista ja palkoista aiheutuvat kustannukset sekä muut välttämättömät ja tarpeelliset kustannukset.

Varsinaiset rakennusten suunnittelusta aiheutuvat kustannukset eivät ole toteutettavuustutkimuksen tukikelpoisia kustannuksia, mutta ne voivat olla tukikelpoisia osana toteuttavaa investointia.

Tuen määrä

Tukea toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää 50 % hyväksyttävistä kustannuksia. Tukea maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä koskevaan investoinnin toteutettavuustutkimukseen voidaan kuitenkin myöntää 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Tuki myönnetään muille kuin maatalouden ensiasteen jalostusyrityksille de minimis tukena. Tuen määrä Ykkösakselin kautta on oltava vähintään 1880 euroa. Kokonaiskustannukset toteutettavuustutkimuksella 50% tuella vähintään 3760€.

Katso tästä hyvä esimerkki.

Ota yhteyttä Ykkösakseliin aina ennen hakemuksen jättämistä!

Lisätietoja: Hakemuksen liitteet, Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuestaInvestointituen rajoituksia 

Muut Yritystuet: Yrityksen investointitukiPerustamistuki ja kokeiluYhteistyöhanke