Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Sivuston navigaatio

Mihin voi saada tukea ja kuinka paljon?

Jaa linkki:

Ykkösakselista tukea myönnetään yritysten kehittämistoimintaan investointituen ja aineellisten investointien toteutettavuustutkimuksen muodossa. Elinkeinotoimintaa voidaan tukea myös yhteistyöhankkeen avulla. Yritystuki perustuu siihen, että yritys on tekemässä toimenpiteitä, joiden toteutumisen nopeuteen, tasoon ja laatuun voidaan vaikuttaa julkisella tuella. Tuetulla investoinnilla on oltava olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittämiselle. Kannattaa kuitenkin aina olla yhteydessä toimistoomme jos sinulla on ajatuksia tuen hakemiseen liittyen.

Alla olevat tukimuodot ovat kaudelta 2014-2020 ja siirtymäkaudelta 2021-2022. Päivitämme uutta tietoa, kun sitä saamme. 

Investointituki

 • esimerkiksi uusien tai käytettyjen koneiden ja laitteiden hankinta, toimitilojen korjaaminen ja rakentaminen, aineettomat investoinnit
 • tuki 20 %, hankkeen kokonaiskustannukset vähintään 10 000 € (alv 0%).

Pois rajatut investoinnin kohteet:

 • korvausinvestoinnit
 • maataloustöiden koneurakointiin liittyvät investoinnit
 • maa-alueen hankinta ilman rakennuksia
 • puunkorjuukoneet ja metsätraktorit
 • liikennekäyttöön rekisteröityjen ajoneuvojen hankinta
 • pihat ja liikennöintialueet
 • yrityksen / liiketoiminnan hankinta, omistajavaihdokset
 • sisäpiirihankinnat

Aineellisten investointien toteutettavuustutkimus

 • selvitetään investoinnin taloudellisia, teknisiä, toiminnallisia ym. edellytyksiä ja toteuttamisen vaihtoehtoja
 • suunnitellaan investoinnin toiminnallisuutta, koneiden hankintaa, rakentamisen vaihtoehtoja yms.
 • tuki 50 %

Perustamistuki

 • perustamistuki uuden aloittavan yrityksen perustamiseen, tuki 5 000 – 35 000 (perustettu 1.1.2014 jälkeen)
 • perustamistuki toimivalle yritykselle uuteen liiketoimintaan, tuki 5 000 – 35 000 (toiminut hakemuksen jättöhetkellä vähintään 3 vuotta)
 • perustamistuki kokeiluun, tuki 2 000 – 10 000
 • esimerkiksi asiantuntijapalveluiden käyttö, vuokrat, koulutus, messut, näyttelyt, kokeilutoimenpiteet (mm. uuden tuotteen tai palvelun kokeilu ja testaus)
 • perustamistukea ei voi saada, jos yrittäjä saa starttirahaa

Hakiessaan tukea hakijan on otettava huomioon, että muu julkinen tuki samaan toimintaan vähentää maaseuturahaston kautta saatavaa tukea, tai poistaa tuen mahdollisuuden täysin. Julkisesta yritystuesta ja sen kokonaismäärästä säädetään EU-asetuksilla ja kansallisella lainsäädännöllä.