Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Ykkösmassi

Jaa linkki:

Nuorten oman toiminnan tukeminen

Ykkösakselin oma tukimuoto avustaa nuorten omaa toimintaa. Ykkösmassi julkistettiin 10-vuotisjuhlaseminaarissa 25.1.2017. Ykkösmassia voi hakea neljä kertaa vuodessa: hakujaksot päättyvät 28.2.2023, 31.5.2023, 31.8.2023 ja 30.11.2023. Tukea voivat hakea sekä maaseudun että kaupunkien nuoret.

Tässä Ykkösmassin ohjeet – lue ja hae!

 • Ykkösmassi tukee nuorten omaa uutta toimintaa ja tutustuttaa nuoret kehittämistyöhön ja hankkeisiin.
 • Myönnämme Ykkösmassia hankkeelle, jossa nuoret ovat pääroolissa. Nuoret itse suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat hankkeensa.
 • Hankkeen aihe on vapaa: järjestäkää tapahtuma, hankkikaa yhteisiä harrastusvälineitä tai jotain muuta, kunhan yhdessä teette hankkeessa jotain järkevää.
 • Ideoikaa konkreettinen, helposti toteutettava ja mahdollisimman monia nuoria hyödyttävä hanke.
 • Toteuttakaa hanke, jos mahdollista, yhteistyössä muiden paikallisten tahojen kanssa, kuten esimerkiksi jonkin järjestön, koulun, kunnan tai yrityksenkanssa. On hyvä, jos toiminnasta voi tulla pysyvää tai jos se sopii myös muille nuorten ryhmille.
 • Nuori voi hakea Ykkösmassia omaan yritystoimintaansa, esimerkiksi laitteisiin ja välineisiin.

Ykkösmassi tarjoaa

 •  Ykkösmassia saatte 100 – 600 euroa yhteen hankkeeseen. Ykkösmassi on porrastettu seuraavasti:
  • Jos kustannusarvio on 100 – 250 euroa, avustus on 100 % – ette tarvitse omaa rahaa.
  • Jos kustannusarvio on 251 – 665 euroa, avustus on 90 % – tarvitsette omaa rahaa 25 – 66 euroa.
  • Kustannusarvio voi myös olla yli 666 euroa. Silloin avustus on enintään 600 euroa ja loput maksatte itse.

Kuka voi hakea Ykkösmassia

 • Ykkösmassia voitte hakea ryhmänä, jossa on vähintään kolme 11–25-vuotiasta nuorta. Ryhmästä vähintään kahden kolmasosan (2/3) olisi oltava 11–25-vuotiaita.
 • Nimetkää yksi ryhmästä yhteyshenkilöksi.
 • Nimetkää, jos ryhmässä on, yksi täysi-ikäinen hankkeen vastuuaikuiseksi tai etsikää joku muu aikuinen ryhmän vastuuaikuiseksi. Vastuuaikuisen tehtävänä on auttaa hakulomakkeen täyttämisessä ja hän vastaa hankkeen raportoinnista ja Ykkösmassin käytöstä yhdessä ryhmän kanssa.
 • Etsikää hankkeelle suosittelija, joka on ryhmän ulkopuolinen täysi-ikäinen aikuinen. Suosittelija tuntee ryhmänne ja suunnitelmanne, ja voi antaa puoltavan lausunnon hankkeesta. Suosittelijan lausunto on eduksi hakemukselle.
 • Toteuttakaa hanke Ykkösakselin toiminta-alueella Karkkilassa, Lohjalla, Salossa tai Vihdissä. Järjestäkää tapahtuma alueella tai hankkikaa laitteita, jotka jäävät alueelle nuorten käyttöön. Ryhmän nuorten kotipaikka voi olla alueen ulkopuolellakin, jos olette alueella opiskelemassa ja jos muut edellä mainitut ehdot täyttyvät.

Ykkösmassin hakeminen

 • Hakekaa Ykkösmassia lomakkeella kotisivuiltamme. Lomaketta ei voi tallentaa välillä, vaan hakemus on kirjoitettava yhdellä kertaa. Hakea voi neljä kertaa vuodessa: helmikuun, toukokuun, elokuun ja marraskuun loppuun mennessä.
 • Ykkösmassin ehdot ovat:
  1. Käytätte Ykkösmassin siihen hankkeeseen, mihin se on haettu.
  2. Jos keräätte hankkeessa varoja, kertokaa tulojen käyttötarkoituksesta hakulomakkeella.
  3. Jos hanke on suuri (budjetti on yli 5 000 euroa), hakekaa Ykkösmassia yhteen selkeään pienempään toimenpiteeseen.
  4. Ykkösmassia ei voi käyttää palkkoihin, päivärahoihin eikä matkakuluihin.
  5. Jos hankitte kalustoa tai laitteita (esimerkiksi yhteisiä harrastusvälineitä), selvittäkää etukäteen se, missä niitä säilytetään, miten niiden yhteiskäyttö onnistuu sekä kuka tai ketkä vastaavat niiden kunnossapidosta.
  6. Ykkösmassia jo saaneiden hakijoiden uudet hakemukset arvioidaan tiukemmin kriteerein kuin uusien hakijoiden hakemukset. Jo aiemmin tuetun tai jo vakiintuneen toiminnan tai tapahtuman tukemiseen ei myönnetä Ykkösmassia kuin erittäin perustellusta syystä.
 • Ykkösmassia ei myönnetä vakiintuneeseen toimintaan eikä sitä myönnetä takautuvasti ennen hakuajan päättymistä toteutetuille hankkeille. Hankkeen voi kuitenkin aloittaa omalla riskillä sen jälkeen, kun hakemus on lähetetty ja kun hakuaika on päättynyt.
 • Hankkeen toiminta on päihteetöntä.
 • Ykkösakseli varaa täyden oikeuden hyväksyä tai hylätä Ykkösmassin hakemukset.

Ykkösmassin myöntäminen ja maksaminen

 • Ykkösakselin nuorisojaosto tekee esityksen Ykkösmassin myöntämisestä toiminnanjohtajan hyväksyttäväksi.
 • Ilmoitamme Ykkösmassin myöntämisestä hakijoille kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.
  1. Maksamme myönnetyn Ykkösmassin kokonaan hakijan ilmoittamalle tilille kahden viikon sisällä päätöksenteosta.
  2. Jos hanke toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin olitte sitä hakeneet, Ykkösmassi ei kuitenkaan nouse päätöksessä myönnetystä summasta.
  3. Jos ette käytä kokonaan Ykkösmassia, käyttämättä jäänyt osuus maksetaan takaisin Ykkösakselille. Ykkösakseli laskuttaa käyttämättä jääneen tuen, jos se ylittää 20 euroa.
  4. Jos hanke peruuntuu kokonaan, Ykkösmassi palautetaan kokonaisuudessaan Ykkösakselille.

Raportointi hankkeen toteutuksen jälkeen

 • Hankkeen toteutuksen jälkeen laaditte raportin hankkeesta ja Ykkösmassin käytöstä kuitteineen.
  1. Keväällä kesäkuun loppuun mennessä myönnetyt Ykkösmassit raportoidaan vuosittain 30.11. mennessä.
  2. Syksyllä joulukuun loppuun mennessä myönnetyt Ykkösmassit raportoidaan vuosittain 31.5. mennessä.
  3. Voimme jatkaa raportointiaikaa, jos esitätte siihen hyvät perustelut, esimerkiksi hankkeen valmistelu ja toteutus vaativat poikkeuksellisen pitkän ajan.
  4. Raportin mukana toimitatte kuitit tehdyistä hankinnoista Ykkösakselille. Jos jostain hankinnasta ei ole saatavissa erityisestä syystä kuittia, perustelkaa hankinta ja sen kustannus erillisellä kirjallisella selvityksellä.
  5. Jos ette ole raportoineet määräaikaan mennessä, perimme ryhmältä myönnetyn ja maksetun Ykkösmassin kokonaan takaisin.

Ykkösmassin säännöt

Hae Ykkösmassia 

Raportoi hankkeesta

Tarvitsetteko apua? Ottakaa yhteyttä.

Ykkösakselin ensimmäinen nuorisojaosto nimettiin toukokuussa

Nuorisojaostoon kuuluu 10 nuorta Ykkösakselin alueelta. Jaoston jäsenet ovat:

Edonit Bytyqi Salo
Tomas Chen Karkkila
Frida Heathfield Karkkila
Minttu Lallukka Salo
Kristian Lindström Lohja
Angelina Morozyuk Vihti
Venla Patinen Lohja
Mikael Sallinen Salo
Lara Spooner Vihti
Teemu Özen Salo