Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Ykkösakselin Leader-sopimus 2023 -2027 allekirjoitettu

Ykkösakselin Leader-sopimus 2023 -2027 allekirjoitettu

Jaa linkki:

Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto ja Leader-ryhmät allekirjoittivat sopimukset, jotka koskevat maaseudun paikallisten kehittämisstrategioiden toteuttamista. Sopimuksissa sovitaan ryhmien, ministeriön ja Ruokaviraston välisestä yhteistyöstä vuosille 2023-2027. Kaikki Suomen 52 paikallista Leader-ryhmää allekirjoittivat oman sopimuksensa ohjelmakaudelle 2023-2027 Säätytalolla perjantaina 10.2.2023.

Neljä allekirjoittajaa pöydän ääressä

Ministeri Antti Kurvinen, Kai Nousiainen, Maarit Teuri ja Ruokaviraston pääjohtaja Antti-Jussi Oikarinen allekirjoittamassa Ykkösakselin sopimusta.

Ministeri Kurvisen ja kansliapäällikkö Husu-Kallion terveiset

Tunnelmaltaan innostuneessa allekirjoitustilaisuudessa maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen ja kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio puhuivat paikallisten toimijoiden merkityksestä maaseudun elinvoimaisuuden edistäjinä. 

”Leader-toiminta on lunastanut paikkansa aluekehittäjänä. Paikalliset toimet edistävät paitsi ihmisten myös ympäristön hyvinvointia, luonnon monimuotoisuutta ja ilmastonmuutoksen hillintää. Leader kannustaa ja antaa välineitä maaseudun asukkaille aktiiviseen toimintaan. Se vahvistaa osaltaan demokratiaa”, Kurvinen lausui. 
”Arvostan todella paljon Leader-hallitusten työtä oman alueenne kehittäjinä, verkostoina ja alustoina”, Kurvinen jatkoi kiitellen puheensa lopuksi.

Kansliapäällikkö Husu-Kallio nosti puheessaan esiin Leader-työn edistyksellisyyden.

”Suomi on Leader-toiminnan todellinen edelläkävijä. Se näkyy tänäänkin kyvyssä yhdistää osaaminen ja asiantuntemus oman alueen tarpeisiin.”

Seisovia Leader-edustajia kohottamassa onnittelujuomaan tilaisuudessa

Leader-ryhmien edustajia allekirjoitustilaisuudessa Säätytalolla.

Leader-ryhmien rahoitus yhteensä 230 miljoonaa euroa

Leader-toiminnalla eli yhteisölähtöisellä paikallisella kehittämisellä toteutetaan osaltaan Suomen EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa, mikä pitää sisällään myös maaseudun kehittämisen. Leader-toiminnan rahoitus koostuu EU:n maaseuturahaston (43 %), valtion (37 %) ja kuntien (20 %) rahoituksesta. Mukana on aina myös hakijoiden yksityistä rahoitusta.

Leader-toiminnan julkinen rahoitus on viisivuotiskaudelle 230 miljoonaa euroa. Yhden ryhmän saama julkinen rahoitus vaihtelee 2,6-8,3 miljoonan euron välillä. Alueittain rahoitus vaihtelee 8 miljoonan ja 28 miljoonan euron välillä.

Uudellamaalla Leader-ryhmien rahoitus on yhteensä vajaat 11,8 miljoonaan euroa. Uudellamaalla toimii kolme muuta Leader-ryhmää Ykkösakselin lisäksi: EMO, Pomoväst ja Silmu.  Uudenmaan ELY-keskus tekee Ykkösakselin viralliset tukipäätökset.

Ykkösakseli sai rahoitusta yhteensä 4,8 miljoonaa. Tästä 3,8 miljoonaa euroa käytetään hanke- ja yritystukiin. Noin miljoona euroa on varattu Ykkösakselin toimintaan Leader-ryhmänä eli alueen asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten aktivointiin ja neuvontaan.

 

Ryhmäkuva Säätytalon portailla

Leader-ryhmät allekirjoitustilaisuuden jälkeen. Edessä maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Lue lisää: maaseudun paikallisen kehittämisen lippu liehuu – erityisasiantuntija Laura Jäniksen blogi

Siirry lukemaan blogia!

Kuvat: Satu Mali

Lähde: maa- ja metsätalousministeriö

 

Tulosta