Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Ykkösakselin hallitus on näköalapaikka kehittämiseen

Jaa linkki:

IMG_8923 (800x653)

Kokoonpano hallituksen kokouksessa 30.8. Oikealta Juha Hillebrandt, varapuheenjohtaja Markku Koskinen, Erkki Ollakka, Anu Nilsson, takana Jenna Härmä, edessä puheenjohtaja Pirjo Sjögren, Heikki Liede, toiminnanjohtaja Maarit Teuri, Johannes Alaranta ja Hannu Rahikainen.

Ykkösakseli ry on yhdistys siinä missä muutkin yleishyödylliset yhdistykset. Päätökset tehdään kokouksissa, joko yleisissä kokouksissa tai hallituksen kokouksissa. Kokouksia on vuosittain kymmenkunta, lisäksi vielä syys- ja kevätkokous.

Ensimmäinen hallituksen kokous kesän jälkeen oli Ykkösakselin toimistolla viime tiistaina 30.8. Paikalla oli yhdeksän hallituksen jäsentä. Mitä mieltä he ovat Leader-yhdistyksen hallituksessa työskentelystä?

Hallituksen jäsenet pitävät mielenkiintoisena maaseutualueiden kehittämiseen osallistumista. Pirjo Sjögren, hallituksen keväällä valittu uusi puheenjohtaja Lohjalta sanoo: ”On mielenkiintoista päästä edistämään maaseutualueiden ja nyt hiljalleen myös kaupunkien keskustojen kehittämistä. Tässä on mahdollisuus tutustua hallitustyön merkeissä kollegoihin.”

Hannu Rahikainen Vihdistä tuo esille yritysten hankkeet. Hänestä kiinnostavaa on analysoida uusia liikeideoita ja yritysten toimintaedellytyksiä. Johannes Alaranta Perniöstä tiivistää: ”Rahan jakaminen hyviin hankkeisiin on mielenkiintoista.”

Hallitustyössä tutustuu nopeasti alueen toimijoihin ja kyliin. Jokainen hallituksen jäsen tuo oman alueensa tuntemusta työskentelyyn.

Kokoustaminen merkitsee matkustamista. Pitkä kokousmatka työpäivän päätteeksi on hallitustyön ikävä puoli. Kokouksista voi venyä pitkiäkin, jos hankkeita on esityslistalla useita. Vielä ei ole pidetty virtuaalikokouksia, mutta joskus asioista on päätetty sähköpostikokouksissa.

Hankemaailmassa tehdään Hannu Rahikaisen mielestä joskus yksinkertaisista asioista turhan monimutkaisia. ”Hankkeita on yksinkertaisia ja laajoja, mutta kaikki kuin puristetaan yhteen muottiin,” Rahikainen sanoo. Byrokratian keventäminen ja hakemisen yksinkertaistaminen tulevat esille muidenkin jäsenten mielipiteissä.

”Jos minulla olisi kaikki valta, haluaisin ehdottomasti vähentää byrokratiaa. Byrokratian opettaminen tuen hakijoille ei ole tavoite. Tavoitteena on aktivoida ja osarahoittaa yhdistyksiä ja pieniä yrityksiä”, Pirjo Sjögren sanoo. ”Lisäksi käytettyjen laitteiden hyödyntäminen hankkeissa olisi järkevää ja istuisi kestävän kehityksen periaatteisiin.”

Erkki Ollakka Karkkilasta ja Anu Nilsson Vihdistä haluaisivat lisätä rahoitusta Leader-toimintaan.

Toisaalta Heikki Liede Salosta sanoo, että paikallinen aktiivisuus voi lisääntyä monella eri tavalla. ”Aktiivisuuden lisääminen vaatii monien tahojen yhteistyötä. Hyvistä malleista voisi saada enemmän tietoa”, Liede muistuttaa.

Kolmen kohdan esityslista

1 § Mitä Ykkösakselin hallitus tekee?

Samaa mitä muissakin yhdistyksissä: suunnittelee ja johtaa yhdistyksen toimintaa, valvoo, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolella, laatii mm. toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion ja päättää vuosittain yhdistyksen tilit. Hallitus päättää hankkeiden hyväksymisestä, valvoo hanketyöryhmiä sekä pyytää tarvittaessa asiantuntijalausuntoja. Hallitus ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt.

2 § Miten Ykkösakselin hallitus valitaan?

Leader-toiminnassa noudatetaan kolmikantaperiaatetta. Se tarkoittaa sitä, hallituksen jäsenet edustavat tasapuolisesti kolmea ryhmää: asukkaita, yhdistyksiä tai yrityksiä ja kolmanneksi kuntia. Hallituksen jäsenet valitaan maantieteellisesti edustamaan koko Ykkösakselin aluetta. Hallitus valitaan syyskokouksessa.

3 § Millainen on hallituksen kokoonpano?

Hallituksessa on puheenjohtaja ja tällä hetkellä 11 varsinaista jäsentä. Jokaiselle on lisäksi henkilökohtainen varajäsen. Yhteensä hallituksessa on siis 24 nimettyä jäsentä.

Tulosta