Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Sivuston navigaatio

Muistilista maksuhakemuksen liitteistä

Jaa linkki:

Hakiessasi maksua todellisiin kustannuksiin perustuen, muista liittää maksuhakemukseen seuraavat liitteet:

 • Pääkirjaote kirjanpitolain mukaisesta kirjanpidosta
 • Kopiot menotositteista (palkat, sivukulut, matkat, muut laskut, jaetut kulut jne)
 • Tositekopiot saaduista tuloista ja rahoituksesta
 • Tiliotekopiot, myös rahoituksesta ja tuloista
 • Dokumentit hintatasoselvityksistä ja tehdyistä kilpailutuksista
 • Kopiot työnhakuilmoituksista ja työsopimuksista
 • Tuntikirjanpidot, joissa työntekijän ja työnantajan edustajan allekirjoitukset
 • Kopiot julkaisuista ja lehti-ilmoituksista
 • Selvitys jaetuista kustannuksista sekä kopiot jaetuista laskuista ja niiden maksutositteista
 • Matkaohjelma ja -raportti ulkomaanmatkoista ja kotimaan opintomatkoista
 • Selvitys kokous- ym. palkkioiden perusteista sekä kopio kokouksen esityslistasta ja osallistujaluettelosta
 • Selvitys vastikkeetta hankkeelle tehdystä työstä, huom. allekirjoitukset!
 • Rakennushankkeissa kopiot katselmuspöytäkirjoista liitteineen (loppukatselmus!)
 • Koulutustilaisuuksien osanottajaluettelot sekä jäljennös tilaisuuden ohjelmasta
 • Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta, jos muuttunut tai sääntöjen mukaan olisi voinut muuttua (esim. pöytäkirjanote puheenjohtajan valinnasta tms.)
 • Raportti maksuhakemuksen ajalta tai loppuraportti (tämä tarkentuu vielä)
 • Loppumaksussa indikaattorilomake (täytetään Hyrrässä)
 • Muu tarvittava selvitys
 • Jos maksuhakemuksessa haetaan maksuun yleiskustannuksia, tulee yleiskustannusten kohdentuminen hankkeelle selvittää Maaseutuviraston lomakkeella 2328L