Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Sivuston navigaatio

Kehittämis- ja investointihankkeen liitteet

Jaa linkki:

1. Kaikki hakemukset

 1. Hankesuunnitelma 3306B (ei koske sähköisesti haettavia hankkeita)
 2. Hankkeen eritelty kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (Kustannusarvioon tehdään yksilöity arvio hankkeen kustannuksista koko hankkeen ajalta. Rahoitussuunnitelmassa selvitetään hankkeen koko rahoitus rahoituslähteittäin: yksityinen rahoitus, kuntarahoitus ja muu julkinen rahoitus. Muun julkisen rahoituksen osalta on selvitettävä, onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Kuinka paljon rahoitusta on haettu tai myönnetty?)
 3. yhdistysrekisteriote, säätiörekisteriote, kaupparekisteriote tai kunnan hallintosääntöote.
 4. Yhteisön säännöt tai yhtiöjärjestys
 5. Selvitys taloudellisesta tilanteesta, esim. tilinpäätösasiakirjat (ei koske kuntia, kuntayhtymiä ja valtion organisaatioita)
 6. Pöytäkirjanote siitä kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty tai muu päätös
 7. Seurantatietolomake 3306Cind, 3306Dind, 3306Eind, 3306Lind (ei koske sähköisesti haettavia hankkeita)

2. Rakentamisinvestointi

 1. Pääpiirustukset
 2. Erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa
 3. Rakennusselostus
 4. Rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai -laskelma
 5. Jäljennökset viranomaisluvista
 6. Palovakuutustodistus (voidaan toimittaa myös ensimmäisen maksuhakemuksen yhteydessä)

3. Tarvittaessa kaikkiin hakemuksiin

 1. Selvitys ALV-velvollisuudesta
 2. Arvio vastikkeettomasti tehtävän työn laadusta ja määrästä, 3306F
 3. Sopimukset (esim. tuensiirtosopimus tai yhteistyösopimus)
 4. Ohjausryhmän jäsenten suostumukset
 5. Selvitys kustannusten kohtuullisuudesta, 3306G
 6. Tarvittavat luvat ja ilmoitukset (esim. lupa toiminnan harjoittamiseen, ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä)