Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Sivuston navigaatio

Miten suunnittelen hankkeen?

Jaa linkki:

Hankkeen valmistelu lähtee aina tarpeesta kehittää. Tarve voi olla toimintojen kehittämistä, toimijoiden aktivointia, yhteisen tilan kunnostamista tai uusien asioiden oppimista. Kun tarpeet on tunnistettu, mietitään mitä ja miten tehdään. Kustannusarvio laaditaan mahdollisimman realistisesti omat voimavarat tunnistaen. Suunnitteluvaiheessa kannattaa pitää mielessä, että hyvä hanke hyödyttää mahdollisimman montaa ja tulokset ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä. Hyvällä hankkeella on myös jatkuvuutta tai pysyviä vaikutuksia toteutusajan päättymisen jälkeenkin. Katso Ideasta hankkeeksi, kuinka ideasta syntyy tuloksia.

Ota yhteyttä Ykkösakseliin jo suunnitteluvaiheessa, tulemme mielellämme paikan päälle tutustumaan toimintaanne ja kertomaan lisää.

Hankesuunnitelma kannattaa tehdä huolella, se on hakijan ohjenuora koko hankkeen ajan. Olemme hakijaa auttaaksemme tehneet wordiin hankesuunnitelman mallin, jossa on samat otsikot kuin Hyrrä-palvelun hankesuunnitelmassa. Voit lähteä työstämään hankesuunnitelmaa esimerkiksi Wordissä näiden otsikoiden mukaisesti. Lopuksi voit siirtää valmiit tekstit suoraan Hyrrään tai lähettää word-dokumentin kommenteille Ykkösakseliin. Hanketta suunnitellessasi ota huomioon, että tarvitsemme päätöksen tekoa varten myös hakemuksen liitteet.

Hakijan on hakemusvaiheessa varmistettava hankkeen kokonaiskustannusarvion kohtuullisuus. Jos hankintaan ei sovelleta julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007), kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa voidaan käyttää viitekustannuksia. Jos viitekustannuksia ei ole käytettävissä, tuen hakijan tulee toimittaa yli 2 500 euron suuruisissa hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella kustannusten kohtuullisuus on mahdollista arvioida. Tavanomaisella hintatasolla tarkoitetaan tavaran- tai palveluntoimittajien yleisesti käyttämiä hintoja.

Varaudu riittävään väliaikaisrahoitukseen, sillä hankkeen myönnetty tuki maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen.

Toisinaan ennalta arvaamattomista syistä hanketta ei pystytä toteuttamaan suunnitelman mukaisesti. Tällöin hakijan on tehtävä muutoshakemus ja muutettava hankesuunnitelmaa. Ota yhteyttä Ykkösakseliin ennen muutoshakemuksen tekemistä. Muutoshakemus liitteineen menee laillisuusarviointiin ELY-keskukseen sekä tiedoksi Leader-ryhmän hallitukselle. ELY-keskus tekee muutospäätöksen, jonka jälkeen voit jatkaa hankkeen toteuttamista muutetun hankesuunnitelman mukaisesti. On tärkeää tehdä muutoshakemus ennen muutoksen toteuttamista, jotta syntyneet kulut ovat tukikelpoisia.