Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Sivuston navigaatio

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Jaa linkki:

Yleishyödyllisen kehittämishankkeen tukeminen mahdollistaa esimerkiksi yhdistysten parantaa vaikkapa kylän palveluja tai harrastusmahdollisuuksia, tempaista käyntiin uusia tapahtumia, kehittää kylämatkailua tai lisätä asumisviihtyvyyttä omalla asuinalueellaan.

Tuen saamisen ehtona on, että siitä saatava hyöty ohjautuu alueen asukkaille ja muille toimijoille. Ykkösakselin kautta rahoitettavan yleishyödyllisen kehittämishankkeen julkinen tuki on normaalisti 70 – 80 % hankkeen kustannuksista. Julkisen tuen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista tulee olla vähintään 5 000 €  ja enintään 180 000 €. Yleishyödyllisen kehittämishankkeen kustannusten minimimäärä on noin 7200 euroa.

Hankkeen omarahoitusosuus voi koostua yksityisestä rahasta tai vastikkeettomasta työstä eli talkoista. Hankkeen omarahoitusosuudesta 100 % voi olla talkootyötä, jonka arvo on 15 €/h. 

Tukea yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen voidaan myöntää:

 1. Maaseudun asukkaiden palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen
 2. Kylien kehittämissuunnitelmien laatimiseen ja toteuttamiseen
 3. Kylän tai paikallisyhteisön vetovoimaisuuden ja toiminnallisuuden edistämiseen ja toimintaan, jonka tarkoituksena on saada alueelle uusia asukkaita, sekä näissä tehtävissä tarvittavien valmiuksien hankintaan
 4. Maaseudun kulttuuriperinnön säilyttämiseen, kehittämiseen ja hyödyntämiseen
 5. Maaseudun ympäristön viihtyvyyden parantamiseen
 6. Paikallisten suunnitelmien mukaisten kansainvälisten hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen
 7. Maaseudun rakennetun ympäristön ja maisemanhoitoa koskevien suunnitelmien laatimiseen ja toteuttamiseen
 8. Muuhun edellä verrattavaan toimenpiteeseen, joka palvelee kylän tai sen osan asukkaiden yleistä hyvinvointia

Kehittämishankkeen hyväksyttäviä kustannuksia ovat mm.

 1. Palkkaus- ja palkkiokustannukset sivukuluineen (lukuun ottamatta luontaisetuina suoritettavia kustannuksia)
 2. Matkakustannukset
 3. Ostopalveluiden hankinnan kulut
 4. Vuokrakustannukset
 5. Muut kehittämishankkeen toteuttamisesta aiheutuneet kulut ml. pienhankinnat ja kohtuulliset tarjoilukustannukset

Katso kartasta mitä yleishyödyllisiä kehittämishankkeita Ykkösakseli rahoitti kautena 2007-2013.