Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Sivuston navigaatio

Yleishyödyllinen investointihanke

Jaa linkki:

Yleishyödyllinen investointihanke mahdollistaa esimerkiksi kylätalon tai harrastustilojen korjauksen, yhteisrannan tai luontopolun kunnostuksen tai vaikkapa lähiliikuntapaikan rakentamisen.

Ykkösakselin kautta rahoitettavan yleishyödyllisen investointihankkeen julkinen tuki on yleensä 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Investointihankkeen kokonaiskustannukset ovat vähintään 10 000 euroa.

Julkinen tuki sisältää EU:n, valtion ja kuntarahan osuudet. Osuudet jakautuvat seuraavasti: EU ja valtio on 80% ja kuntaraha 20%. EU:n, valtion ja kunnan osuus hankkeen kokonaiskustannuksista tulee olla vähintään 5 000 €  ja enintään 180 000 €.

Tuen ehtona on, että siitä saatava hyöty ohjautuu alueen asukkaille ja muille toimijoille. Lisäksi kohteen tulee pääsääntöisesti olla alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä. 

Hankkeen omarahoitusosuus voi koostua yksityisestä rahasta tai vastikkeettomasta työstä eli talkoista. Hankkeesi omarahoitusosuudesta 100 % voi olla talkootyötä, jonka arvo on 15 €/h (tai 45 €/h, jos käytetään koneita kuten kaivinkone, traktori ym.)

Jos investoinnin kohde ei ole hakijan hallinnassa tai omistuksessa, tarvitaan alueen omistajalta (ja tarvittaessa haltijalta) suostumus investoinnin toteuttamiseen sekä siihen, että tuettu kohde on alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä. Käyttöoikeuden säilyminen on varmistettava asianmukaisesti, esimerkiksi kirjaamalla vuokrasopimus Maanmittauslaitoksessa.

Tukea voidaan myöntää: 

 1. Rakennuksen hankkimiseen maapohjineen (kysy lisäehdoista!)
 2. Rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentamiseen, korjaamiseen tai laajentamiseen, rakennuksiin tai rakenteisiin kiinteästi liittyvien laitteiden hankkimiseen, suunnitteluun, työpalkkoihin ja urakointiin
 3. Uusien tai käytettyjen koneiden, kaluston, laitteiden ja välineiden hankkimiseen mukaan lukien hankinnoissa tarvittavien sähkö-, lämpö-, vesi- ja viemäri- sekä tietoliikenneliittymien kustannuksiin osana tuettavaa toimenpidettä. Käytetyn koneen hankinta on perusteltava.
 4. Pienimuotoisen, paikallisen vesihuoltotoimenpiteen suunnitteluun ja toteuttamiseen
 5. Pienimuotoisen tietoliikenneverkon ja vastaavan verkon suunnitteluun, rakentamiseen ja laitehankintoihin, sekä verkon rakentamisen ja käyttämisen kannalta välttämättömien käyttöoikeuksien hankkimiseen
 6. Viranomaislupiin, rekisteröintimaksuihin ja muihin vastaaviin kuluihin
 7. Palo- ja talkoovakuutusmaksuihin, jotka kohdistuvat hankkeen toteutusaikaan

Rakentamisinvestoinnin hankesuunnitelmaan on liitettävä lisäksi seuraavat riittävän yksityiskohtaiset asiakirjat:

 1. Pääpiirustukset
 2. Erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa (esim. LVISA, lämmitys, vesijohto, viemäröinti, ilmanvaihto, automaatio-suunnitelmat)
 3. Rakennusselostus
 4. Rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio- tai laskelma (suositus: Talo 2000 -nimikkeistön mukainen jaottelu)

Vaikka hankkeesi ei edellyttäisikään lupamenettelyä, piirustukset, rakennusselostus ja eritelty kustannusarvio tarvitaan aina hanketukihakemukseen. Suunnittelukustannukset ovat hyväksyttäviä ja tukikelpoisia kustannuksia myös ennen hankkeen vireilletuloa.

Investointituen myöntämisen edellytyksenä on, että tukihakemuksesi on tullut vireille ennen tuettavan toimenpiteen aloittamista.

Investoinnin aloittamiseksi katsotaan:

 1. Rakennustöiden alkaminen
 2. Hankinnan toimitus
 3. Hankinnan maksaminen
 4. muun sitoumuksen tekeminen, joka tekee investoinnista peruuttamattoman

Yhteisöhankkeet 2014 – 2020 kartalla

Yhteisöhankkeet 2007 – 2013 kartalla