Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Sivuston navigaatio

Yhteistyö

Jaa linkki:

Yhteistyöhanke on vähintään kahden yhteisön aitoa yhteistoimintaa. Hankkeessa voi olla mukana esimerkiksi yrityksiä, oppilaitoksia, tutkimuslaitoksia ja kehittämisorganisaatioita. Hankkeessa voidaan esimerkiksi luoda ja ottaa käyttöön uusia toimintatapoja tai kehittää innovaatioita maaseutuelinkeinojen edistämiseksi. Tuki myönnetään vastuulliselle toimijalle. Alihankintaa ei katsota yhteistyöksi.

Yhteistyöhankkeen tavoitteena on aitoon yhteistyöhön perustuen kehittää tai edistää:

1) uusia tuotteita, menetelmiä tai tekniikoita maa- ja metsätaloudessa, elintarvikesektorilla tai muissa uusiutuvaan biomassaan perustuvissa prosesseissa;

2) uusien tuotteiden, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden pilottihankkeita;

3) maatalouden tuotantoalakohtaisia tuottajaryhmiä;

4) elintarvikkeiden tai biomassan toimitusketjun toimijoiden horisontaalista tai vertikaalista yhteistyötä, paikallisia markkinoita, lyhyitä toimitusketjuja tai niiden markkinointia;

5) energian säästöä tai innovatiivisia ilmastonmuutokseen sopeuttavia tai ympäristön tilaa parantavia menetelmiä ja käytäntöjä;

6) uuden tai uutta toimintaa aloittavan yritysryppään perustamista ja toimintaa;

7) hyvinvointi- ja terveyspalveluiden tuottamista maatalouden yhteydessä;

8) mikroyritysten työprosessien, resurssien tai tilojen yhteiskäyttöä, matkailupalveluita ja niiden markkinointitoimenpiteitä; taikka

9) pienten maaseutuyritysten toimintasuunnitelmien lyhytkestoista arviointia ja testausta taikka uuteen teknologiaan ja osaamiseen perustuvaa maaseutuyritysten kehitystä.

Yhteistyöhankkeen tuen määrä on hankkeen sisällöstä riippuen 60-100%.

Ota yhteyttä Ykkösakseliin aina ennen hakemuksen jättämistä!

Esite yhteistyöhankkeista

Lisätietoja: Hakemuksen liitteet, Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuestaInvestointituen rajoituksia 

Muut yritystuet:  Yrityksen investointitukiInvestoinnin toteutettavuustutkimus, Perustamistuki ja kokeilu

.