Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Sivuston navigaatio

Mihin voin saada hanketukea?

Jaa linkki:

Hanketoiminnalla tehdään aina jotain uutta tai parannetaan olemassa olevaa. Usein hankkeelta edellytetäänkin jonkinlaista innovatiivisuutta tai uutuusarvoa. Hanke ei voi koskaan olla sellaista toimintaa jota hakija toteuttaa  normaalistikin. Ykkösakseli voi rahoittaa sellaisia yleishyödyllisiä hankkeita, jotka hyödyttävät mahdollisimman monia alueen asukkaita ja toimijoita. Tukea ei myönnetä sellaiseen toimintaan, joka kuuluu julkisyhteisön lakisääteisen pakollisen perustehtävän hoitamiseen.

Tukea myönnetään ensisijaisesti niihin hankkeisiin, jotka tehokkaimmin edistävät Ykkösakselin Lisää kierroksia! -strategian tavoitteita. Hallitus arvioi hankkeita strategiaan pohjautuvien valintakriteerien avulla.

Ykkösakseli voi rahoittaa yleishyöydyllisiä hankkeita, joissa julkisen tuen (EU/valtio/kunta) määrä on vähintään 5000 euroa ja enintään 180 000 euroa. Ykkösakselin myöntämä tuki koostuu EU:n ja valtion osuudesta 80% sekä kuntarahasta 20 %. Tämä tarkoittaa, että tuen ollessa 50% hankkeiden kokonaiskustannukset ovat vähintään 10 000 euroa. Poikkeuksena ovat Leader-ryhmien toteuttamat teemahankkeet, jossa voidaan rahoittaa pienempiä toimenpiteitä. Hankkeen tukiprosentti arvioidaan tapauskohtaisesti ja sen päättää aina Ykkösakselin hallitus.

 

Alla olevien linkkien kautta löydät tietoa eri hanketyypeistä:

Yleishyödyllinen investointihanke

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Koulutus- ja tiedonvälityshanke

Yhteistyöhanke