Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Yhdistyslaturi

Jaa linkki:

Yhdistyslaturi on Ykkösakselin hanke, jossa panostetaan yhdistysten osaamiseen lisäämiseen. Yhdistyslaturin tavoitteena on saada lisää virtaa yhdistystoimintaan. Hanke alkaa keväällä 2019 ja päättyy vuoden 2022 lopussa. Yhdistyslaturin ensimmäinen tilaisuus järjestettiin keskiviikkona 3.4. 2019 Nummen Seuratalolla.

Hankkeen kustannusarvio on 130 000 euroa. ELY-keskus on myöntänyt 100 %:n tuen hankkeelle 27.12.2018.

Yhdistysten haasteet taustalla

Yhdistyksillä on monia haasteita toiminnassaan. Aktiivisia jäseniä on vähän tai jäsenkunta on iäkästä, eikä toimintaan saada helposti nuorempia mukaan. Hallituksen ja yhdistyksen toiminnan pyörittäminen on ehkä harvojen aktiivien harteilla. Yhdistystoimintaan ei enää sitouduta samalla tavoin kuin aikaisemmin.

Uusien jäsenien hankinta voi olla työlästä. Yhdistystoiminnan perusteet ovat vieraita uusille jäsenille. Monella yhdistyksellä on kiinteistöjä, joiden ylläpito ja huolto huolestuttaa. Toiminnan rahoitus ja varainhankinta kaipaavat kehittämistä.

Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Maakunta- ja soteuudistus saattavat vaikuttaa tukiin ja avustuksiin. Sosiaalinen media on entistä tärkeämpi viestinnässä. Yhdistysten reagointi muutoksiin voi olla hidasta.

Ykkösakseli haluaa kouluttaa ja tukea yhdistyksiä vastaamaan näihin haasteisiin.

Tavoitteena innostus, laatu ja osaaminen

Yhdistyslaturin tavoitteena on innostaa yhdistystoimijoita kehittämään omaan toimintaansa. Yhdistystoiminnan laatua pyritään nostamaan hankkeessa erilaisin keinoin. Yhdistysten jäsenten yhdistysosaamista kehitetään. Avainroolissa on hyvien käytäntöjen löytäminen ja jakaminen.

Yhdistyslaturin tavoitteena on lisätä innostusta ja kiinnostusta yhdistystoimintaan yleisesti. Hankkeessa pyritään kaikenlaisen vuorovaikutuksen, yhteistyön ja yhteisöllisyyden lisäämiseen.

Keinoina koulutus ja vertaisoppiminen

Yhdistyslaturi pyrkii koulutuksen ja vertaisoppimisen keinoin innostamaan alueen yhdistyksiä. Vuorovaikutus, keskustelu ja toisilta yhdistyksiltä oppiminen ovat avainasemassa.

Hankkeessa järjestetään teemallisia alueellisia tai paikallisia tiedotus-, koulutus- tai työpajatilaisuuksia. Hankkeen alussa yhdistyksiltä kysellään tarkemmin tarpeita ja toivomuksia. Tuloksia hyödynnetään hankkeen tilaisuuksien suunnittelussa.

Yhdistyslaturissa järjestetään tutustumisretkiä Ykkösakselin toimialueella. Yhdistykset tutustuvat toistensa toimintaan ja kuulevat muiden hyvistä kokemuksista.

Aihepiirejä voivat olla mm. yhdistystoiminta, rahoitus, jäsenhankinta, viestintä ja tapahtumien järjestäminen. Yhdistyksiä voi kiinnostaa palvelujen tuotanto tai yhteistyön tai verkostoitumisen muodot. Vapaaehtoistoiminnan uudet muodot, vapaaehtoisten palkitseminen ja jaksaminen kiinnostavat todennäköisesti yhdistystoimijoita.

Hankkeen aikana kerätään Ykkösakselin kotisivuille aihepiireistä tietopaketti yhdistystoimijoille.

Laaja kohderyhmä

Ykkösakselin toiminta-alueella  Karkkilassa, Lohjalla, Salossa ja Vihdissä on noin 2400 yhdistystä.

Kohderyhmänä hankkeessa ovat yhdistykset ja yhdistyksissä toimivat. Koulutuksia suunnataan yhdistysten ja hallitusten jäsenille, mutta tervetulleita ovat myös vapaaehtoiset ja kaikki yhdistystoiminnasta kiinnostuneet.

Yhdistystoiminnan kipupisteitä ovat aktiivisten jäsenten ja vapaaehtoisten pieni määrä

Yhdistysten tarpeita ja toiveita selvitimme kyselyssä helmi-maaliskuussa. Tulokset kerroimme Nummella aloitustilaisuudessa 3.4.2019. Tärkeimmiksi teemoiksi nousivat:

 1. Uusien jäsenien hankkiminen
 2. Vapaaehtoisten motivointi ja palkitseminen
 3. Vapaaehtoisten rekrytointi
 4. Yhteistyöverkostojen luominen
 5. Yhteistyö kunnan kanssa
 6. Nuorten tai nuorempien jäsenien hankkiminen
 7. Yhteistyö muiden yhdistysten kanssa
 8. Jaksaminen yhdistystoiminnassa
 9. Vapaaehtoistoiminnan organisointi
 10. Vapaaehtoisten koulutus

Lue lisää kyselyn tuloksista.

Emilia Osmalan puheenvuoro Hankemessuilla 14.9.2019: Miten onnistua vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä?

Yhdistyslaturi lyhyesti

 • Kolmivuotinen kehittämishanke 2019 – 2021
 • Kustannusarvio 130 000 euroa
 • Innostaa yhdistystoimijoita kehittämään toimintaansa
 • Tarjoaa mahdollisuuksia vertaisoppimiseen muilta yhdistyksiltä
 • Jakaa hyviä käytäntöjä
 • Järjestää teemallisia tiedotus-, koulutus- tai työpajatilaisuuksia
 • Järjestää opintoretkiä
 • Kerää käsitellyistä teemoista tietopaketin yhdistysten käyttöön