Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Yhdistykset kaipaavat lisää aktiivisia jäseniä ja vapaaehtoisia

Jaa linkki:

Ykkösakseli selvitti yhdistysten kipupisteitä kyselyn avulla helmi-maaliskuussa. Aktiivisten jäsenten pieni määrä ja vapaaehtoisten vähyys nousivat yhdistysten suurimmiksi ongelmiksi. Ykkösakseli kertoi kyselyn tuloksista Yhdistyslaturin aloitustilaisuudessa keskiviikkona 3.4. Nummen seuratalolla.

Jäsenet ja vapaaehtoiset kiperimmät haasteet

Yhdistyksissä koettiin aktiivisten jäsenten määrä liian pieneksi. Vapaaehtoisia on liian vähän. Nuoria tai edes nuorempia jäseniä ei tahdota saada mukaan toimintaan. Vaarana on pienen tekijäjoukon uupuminen työmäärään. Jäsenhankinta ei ole helppoa ja hallitukseen saa jäseniä vain kovalla työllä. Yksi selitys tälle voi olla se, että muut vapaa-ajan harrastukset ehkä kiinnostavat enemmän.

Pieniksi ongelmiksi kyselyssä muodostuivat mm. sukupolvenvaihdos, riittämätön varainhankinta ja vähäinen yhteistyö kunnan kanssa. Avustuksia voitaisiin hakea enemmän ja tietotekniikkaakin pitäisi hyödyntää.

Kyselyn mukaan moni asia on toisaalta kunnossa yhdistyksissä. Yhdistyksissä ei kokousteta liikaa ja hallitukset ovat yhtenäisiä. Tiedottamista tehdään, kotisivut ovat olemassa ja somekin alkaa olla tuttu. Talous on kohtuullisessa kunnossa.

Tukea kaivataan jäsenhankintaan ja vapaaehtoistoimintaan

Kyselyssä nousi esiin useita alueita, joissa yhdistykset tarvitsevat paljon tukea. Jäsenhankinta, vapaaehtoisten motivointi ja palkitseminen sekä vapaaehtoisten rekrytointi olivat tärkeimmät. Yhdistykset kaipaavat enemmän yhteistyötä ja verkostoja, erityisesti kunnan kanssa. Yhdistykset tunnistavat, että nuorennusleikkaus toiminnassa olisi tarpeen. Aktiivisten ihmisten jaksaminen voi olla jo vaarantunut, joten vapaaehtoistoiminnan kehittäminen kaikin puolin olisi välttämätöntä.

Yhdistyslaturi-hanke vahvistaa yhdistysten osaamista

Kyselyn tulokset antavat hyviä eväitä suunnitella Yhdistyslaturin toimintaa ja käsiteltäviä teemoja. Ensimmäisessä tilaisuudessa pureuduttiin jo muutamiin esille nousseisiin kysymyksiin kuten vapaaehtoisten rekrytointiin, vallan ja vastuun vaihtoon ja innostuksen syntymiseen.

Monipuolinen koulutus ja erilaiset tilaisuudet kiinnostivat vastaajia. Asiantuntijoiden näkemyksiä arvostetaan, mutta vaikkapa webinaarit voisivat kiinnostaa osaa vastaajista.

Kyselyyn vastasi 37 yhdistyksissä toimivaa vastaajaa, joista suurin osa toimi hallituksen jäsenenä. Vastaajilla oli kokemusta ja tietoa yhdistystoiminnasta. Tuloksista keskusteltiin Yhdistyslaturin aloitustilaisuudessa Nummen seuratalolla keskiviikkkona 3.4.2019.

Tutustu kyselyn tuloksiin!

Lue lisää Yhdistyslaturi-hankkeesta.

Tulosta