Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Vuoden viimeiset hankkeet – neljä hanketta Lohjalla

Vuoden viimeiset hankkeet – neljä hanketta Lohjalla

Jaa linkki:

Neljä hanketta saa yhteensä yli 220 000 euroa Leader-tukea Lohjalla. Lohjan Kylät ry aloittaa kyläasiamiestoiminnan. Hankkeesta hyötyvät lohjalaiset kylä- ja asukasyhdistykset.  Kärkölässä kylätaloa korjataan kaksivuotisessa hankkeessa. Karjalohjalla kylätalo Kehrän toimintaa kehitetään hankkeen avulla. Puujärven Vesiensuojeluyhdistys pyrkii Luhju-hankkeessa vähentämään Puujärven ulkoista kuormitusta. Vuoden viimeiset hanketuet myönnettiin hallituksen kokouksessa 10.12.2018.

Lohjan Kylät aloittaa kyläasiamiestoiminnan

Lohjan Kylät aloittaa Toimivat Lohjan kylät -kehittämishankkeen, jonka avulla Lohjalla käynnistyy kyläasiamiestoiminta. Hanke kestää vuoden 2020 syyskuun loppuun saakka. Kyläasiamiestoiminnalla tuetaan kylä- ja asukasyhdistysten arkea osallistamisen, tilojen käytön, viestinnän ja hallinnon kehittämisen keinoin. Hanke tukee myös lähidemokratian toteuttamista ja aluetoimikuntien toimintaa Lohjalla.

Kokonaiskustannukset ovat 142 150 € ja tukea hanke saa lähes 90 % kustannuksista.

Kärkölän kylätaloa korjataan

Kärkölän kyläyhteisö ry aloittaa kaksivuotisen korjaushankkeen Kärkölän kylätalossa. Kylätalon esteettömyyttä parannetaan rakentamalla uusi esteetön wc ja sisäänkäyntiin luiska. Keittiötä ja vanhaa wc-tilaa ajanmukaistetaan. Turvallisuutta parannetaan rakentamalla lounaissivulle uusi poistumisovi ja portaat. Jätevesijärjestelmää laajennetaan vastaamaan nykyisiä vaatimuksia. Lisäksi kylätalossa tehdään pintaremonttia mm. kunnostamalla ovia ja maalaamalla seiniä. Kylätalon piha-aluetta raivataan talkoilla.

Korjaushankkeen kustannusarvio on 76 290 euroa. Tuen osuus on 50 % kustannuksista.

Kylätalo Kehrän toimintaa kehitetään Karjalohjalla

Karjalohjan Kylätalo ry, Karislojo Byagård rf kehittää alueellisen yhteistoiminnan kautta kylätalo Kehrän toimintaa. Hankkeessa tehdään Karjalohjalla kartoitus alueen harrastus- ja yhteistoiminnan tarpeista sekä laaditaan kyselyn pohjalta suunnitelma toiminnan järjestämiseksi. Hankkeen aikana solmitaan yhteistyökontakteja ja verkostoidutaan, sekä luodaan yhteisiä työkaluja yhteistoiminnan kehittämiseksi.

Hankkeen kustannusarvio on 52 302 € ja tukea hanke saa 70 %. Hanke kestää vuoden 2020 kesäkuun loppuun saakka.

 Puujärveen rakennetaan kosteikkoja ja laskeutusaltaita

Puujärven Vesiensuojeluyhdistys r.y. aloittaa Luhju-hankkeen, jossa pyritään vähentämään järven ulkoista kuormitusta. Luhjunojan suulle rakennetaan kosteikko laskeutumisaltaineen ja kunnostetaan 1990-luvulla tehty kosteikko. Hankkeessa selvitetään keinoja parantaa Luhjunojan valuma-alueen viljelymaiden ravinteiden ja kiintoaineen pidätyskykyä sekä maan kasvukuntoa. Tiedottamisen avulla asukkaille kerrotaan muista keinoista vaikuttaa järven ulkoiseen kuormitukseen.

Hankkeen rakentamisen kustannusarvio on 33 225 € ja kehittämistoimien 9097 €. Tukea yhdistys saa näistä 50 %.

Kuva: Haloo maaseutu Anssi Ketonen

Tulosta