Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Uusissa Leader-hankkeissa rakennetaan luontopolkuja ja kehitetään kylien turvallisuutta

Uusissa Leader-hankkeissa rakennetaan luontopolkuja ja kehitetään kylien turvallisuutta

Jaa linkki:

Kylät Lohjalla, Salossa ja Vihdissä rakentavat luontopolkuja osana Ykkösakselin Pihat ja polut -teemahanketta. Leader-rahoituksella hankitaan maa-aineksia polkujen perustamiseen tai kunnostamiseen ja rakennustarvikkeita mm. maastoportaisiin, pitkospuihin, penkkeihin tai laavuun. Työt tehdään talkoilla: kyläläiset raivaavat maastoja ja vasaroivat rakennelmia. Talkootunteja arvioidaan kertyvän yli 2000. Kaikkiaan luontopolkuja rakennetaan 65 000 eurolla. Tukea kyläyhdistykset saavat puolet, mikä vastaa suurin piirtein talkootyön arvoa.

Salon Halikossa kehitetään kylän turvallisuutta. Oman kylän turva –hankkeessa koulutetaan kyläläisiä turvallisuusasioissa. Märynummen kylälle laaditaan turvallisuussuunnitelma, jota voidaan käyttää esimerkkinä muuallakin.

Ykkösakselin hallitus hyväksyi uudet hankkeet kokouksessaan ennen syyskokousta tiistaina 28.11.2017.

Leppäkorpeen ulkoilureitti ja Pusulaan yritystukea

Leppäkorven kylässä Leppäkorvenpoikamiesyhdistys on mukana Pihat ja polut – teemahankkeessa ja rakentaa ulkoilureitin kyläteiden jatkeeksi. Noin kilometrin pituinen reitti kulkee Soininsaarenmäellä. Reitin varrelle tulee laavu nuotiopaikaksi. Toimenpiteen kustannusarvio on 12 410 euroa, josta tukea yhdistys saa puolet.

Pietilä Subcon Oy Pusulassa saa yritystukea CNC-koneistuskeskuksen hankintaan. Uuden CNC-tekniikan avulla yritys parantaa mm. piensarjatuotannon läpimenoaikoja. Hankkeen kustannusarvio on 69 000 euroa, mistä yritys saa tukea 20 %.

Salossa useita luontopolkuja

Teijon Alueen Kyläyhdistys on mukana Pihat ja polut – teemahankkeessa ja kunnostaa Teijon sataman ranta-aluetta kyläsaunan ja uuden keittokatoksen ympäristössä. Alueelle rakennetaan Lemmenpolku, jonka varrelle tulee penkkejä. Toimenpiteen kustannusarvio on 12 480 euroa, josta tukea yhdistys saa puolet.

Wartsalan kyläyhdistys kohentaa osana Pihat ja polut –teemahanketta Vartsalan vanhan lautatarhan aluetta. Puita kaadetaan ja risukoita raivataan. Alueelle tulevaa polkua kunnostetaan. Toimenpiteen kustannus on 6000 euroa, josta tukea yhdistys saa puolet.

Waskio-Seura rakentaa osana Pihat ja polut –teemahanketta luontopolun Vaskionjoen varteen. Polulla on maastoportaat ja istuinpenkkejä ja sen pituus on puolitoista kilometriä. Toimenpiteen kustannus on 9485 euroa, josta tukea yhdistys saa puolet.

Halikon Vapaaehtoinen Palokunta saa Leader-tukea Oman kylän turva – hankkeeseen. Palokunta kehittää kylien turvallisuutta. Hankkeessa luodaan malli kylän turvallisuussuunnitelmasta Märynummen kylälle. Kyläläisten valmiuksia toimia erilaisissa onnettomuustilanteissa lisätään ja kyläläisiä koulutetaan turvallisuusasioissa. Samalla palokunta tuo julki omaa tehtäväänsä turvallisuusorganisaationa ja hakee uusia palokuntalaisia. Hankkeen kustannusarvio on 13 755,50 euroa ja tukea palokunta saa siitä 70 %.

Vihtiin kahdeksan kilometriä reittejä

Vihtijärven kyläyhdistys on mukana Pihat ja polut –teemahankkeessa. Kylän alueelle rakennetaan kolme luontoreittiä, joiden pituudet ovat yhteensä yli kahdeksan kilometriä. Reiteille tulee tauluja, viittoja ja pitkospuita. Lisäksi reiteistä tehdää esitteet. Toimenpiteen kustannusarvio on 12 500 euroa, josta tukea yhdistys saa puolet.

Kuva (c) maaseutuverkosto, Studio Tomi Aho

Tulosta