Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Tulossa uusia teemahankkeita

Tulossa uusia teemahankkeita

Jaa linkki:

Voisiko kylään perustaa luontopolun? Kaipaako kylätalon keittiö kunnostusta? Piristäisikö pieni kyläsuunnitelma kylän kehittämistä? Näihin ja moniin muihin pieniin toimenpiteisiin voi syksyllä hakea tukea Ykkösakselin uusista teemahankkeista. Kun ensimmäinen teemahankkeemme LIVE,  Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla, on päässyt hyvään vauhtiin, polkaisemme lisää kierroksia uusilla teemahankkeilla. Leader-tukea voi saada pieniin investointeihin tai pieniin kehittämistoimiin. Teemahankkeiden haku on syksyllä ja toimenpiteitä voi toteuttaa ensi vuoden alusta alkaen.

Mikä on teemahanke?

Ykkösakseli kokoaa yhteen sellaisia pieniä yleishyödyllisiä kehittämistoimia tai investointeja, joita yksinään ei rahoitettaisi tai joiden toteuttajat eivät muuten pystyisi niitä toteuttamaan. Hakijat, erilaiset yhdistykset tai muut yhteisöt, ovat toimenpiteiden toteuttajia. Ykkösakseli hallinnoi ja koordinoi teemahanketta. Teemahankkeeseen valittavat toimenpiteet etsitään avaamalla niitä koskeva haku. Haku on paperinen. Teemahankkeeseen osallistumisen kynnys on matalampi kuin varsinaisissa hankkeissa. Mukaan toivotataan siksi uusi hanketoimijoita.

Tulossa kolme teemahanketta

Pihat ja polut – pieniä investointeja ympäristöön eli tuttavallisemmin PIPO-teemahanke etsii toimenpiteitä kylätalojen ympäristöistä tai kylien luontokohteista. Teemahankkeessa motivoidaan asukkaita luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Etsityt toimenpiteet luovat mahdollisuuksia virkistäytymiseen, liikuntaan tai luonnossa liikkumiseen. Hakijat kehittävät pihoja, luontoretkikohteita, uimarantoja ulkoliikuntapaikkoja tai laavuja. PIPO-teemahankkeessa  kannustetaan kylien ja tienvarsien maisemien raivaukseen.  Toimenpiteiden kustannusarviot voivat olla tuhannesta eurosta 12 500 euroon. Tuki toimenpiteisiin on 50 % ja oma rahoitus voi olla kokonaan tai osaksi vastikkeetonta työtä.

Toinen investointeja tukeva teemahanke on jatkoa LIVE-hankkeelle ja se on nimeltään luontevasti LIVE 2 – Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla 2. Teemahankkeen tavoitteena on jatkaa yhteisten tilojen, vapaa-ajan toiminnan ja harrastusmahdollisuuksien kehittämistä kylissä. Toimenpiteiden kustannusarviot voivat olla tuhannesta eurosta 12 500 euroon. Tuki on 50 % ja se voi olla jopa kokonaan vastikkeetonta työtä.

Kolmas teemahanke on kehittämishanke. Pikkuisen parempi kylä –teemahanke etsii toimenpiteitä, jotka kehittävät kyliä monipuolisesti ja jotka tähtäävät elinvoimaisiin, aktiivisiin ja turvallisiin kyliin. Toimenpiteet voivat kehittää kylien kulttuuria, identiteettiä tai perinteitä. Niitä voivat olla kulttuuritapahtumat, tempaukset tai työpajat. Teemahanke voi tukea perinteen tai historian dokumentointia. Toimenpiteissä voidaan laatia kulttuuri- tai opastusreittien sisältöjä. Siinä voidaan laatia myös kylän ensimmäinen kevyt kyläsuunnitelma. Pikkuisen parempi kylä -teemahanke tarjoaa tukea 80 %. Omasta rahoituksta kaikki tai osa voi olla vastikkeetonta työtä. Toimenpiteiden kustannukset voivat olla jopa vain 500 eurosta aina 10 000 euroon.

Kaikkien kolmen teemahankkeen haut alkavat alkusyksystä. Tarkempia tietoa teemahankkeista kerromme elokuun alkupuolella.

Lataa ja tutustu hakulomakkeisiin:

Pikkuisen parempi kylä, lomake 3325A (kehittämishanke)

Pihat ja polut ja LIVE 2, lomake 3325B (investointihankkeita)

Kuva (c) maaseutuverkosto, Martina Motzbäuchel

 

Tulosta