Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Päivitetty 7.5. tukea ja tietoa yhdistyksille koronatilanteessa

Päivitetty 7.5. tukea ja tietoa yhdistyksille koronatilanteessa

Jaa linkki:

Olemme keränneet yhdistyksille hyödyllisiä linkkejä ja tietoa yhteen artikkeliin. Tietoa on paljon viranomaisten, järjestöjen ja medioiden sivuilla. Olemme valinneet yhdistyksille parhaimmat lähteet. Päivitämme sivua lähiviikkojen aikana. Päivitetty viimeksi 7.5.2020.

Valtioneuvosto, ministeriöt ja THL

Valtioneuvoston tietoa ja neuvontaa koronatilanteesta – sivulla on hyvät linkit eri ministeriöiden koronasivuille. Siellä on myös usein kysytyt kysymykset -osio.

5.5.2020:

”Kaikki yli 10 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat kiellettyjä. Lisäksi tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla tulee välttää.

Epidemiologisen arvion perustella on mahdollista lieventää henkilömäärärajoitusta nykyisestä 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön 1.6. alkaen toistaiseksi. Tilanne arvioidaan uudelleen kesäkuun loppuun mennessä.

50 hengen kokoontumisrajoitusta sovelletaan julkisten kokoontumisten lisäksi (suositukseen perustuvana toimintaohjeena) myös yksityisen ja kolmannen sektorin järjestämissä tilaisuuksissa, kulttuuri-, harraste-, liikunta- ja urheilutapahtumissa sekä uskonnollisissa tilaisuuksissa. Sisätilojen ja alueellisesti rajattujen ulkotilojen, kuten huvipuistojen, eläintarhojen, kirjastojen ja elokuvateattereiden osalta turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen kautta.

Suurten, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen kielletään hallituksen linjauksen mukaisesti 31.7.2020 asti.”

Valtioneuvoston tietoa koronaviruksesta

Oikeusministeriön sivulla on ohjeita tapahtumiin ja kokoontumiseen. Vuosi- ja kevätkokoukset voi säännöistä huolimatta järjestää myöhemmin. Tästä on tehty lakiesitys:

”Yhteisöjen osakkaiden, jäsenten, edustajiston ja valtuuston kokoukset voidaan myöhentää niin, että ne pidetään viimeistään 30.9.2020. Eduskunta hyväksyi lain 24.4.2020 ja laki tulee voimaan mahdollisimman pian. Kutsun voimaantulon jälkeen pidettävään, lain sallimia osallistumiskeinoja hyödyntävään kokoukseen voi jo lähettää.

Lykkäysmahdollisuus koskee varsinaisen ja sääntömääräisen kokouksen lisäksi jatkokokousta ja ylimääräistä kokousta sekä yhtiöissä ja osuuskunnissa myös sulautumisen tai jakautumisen hyväksyvää kokousta.

Osuuskunnan ja yhdistyksen hallitus voi vaatia ennakkoilmoittautumista syyskuun loppuun 2020 mennessä järjestettävään osuuskunnan ja edustajiston kokoukseen sekä yhdistyksen ja valtuutettujen kokoukseen. Näin hallitus saa etukäteen tiedon osallistuvista ja voisi sitten esimerkiksi järjestää kokoustilat terveysvaatimusten mukaisesti ja pyytää etäosallistumiseen tarvittavat yhteystiedot.

Mahdollisuus yhdistyksen kevät- ja syyskokouksen yhdistämiseen on arvioitava yhdistyskohtaisesti. Tässä kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon ainakin yhdistyksen säännöt, minkälaisia asioita on päätettävänä, mitkä ovat terveydensuojelulliset tarpeet yhdistyksen jäsenkunta huomioon ottaen sekä arvio siitä, että siirrosta ei aiheudu vahinkoa yhdistykselle eikä sen jäsenille. Kokouksen koollekutsumisesta ja arvioinnista vastaa yhdistyksen hallitus (lakivaliokunnan lausunto 2/2020).”

Oikeusministeriö

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla on ajankohtaista tietoa koronaviruksesta ja toimintaohjeita.

THL

Aluehallintovirastot

AVI:n sivuilla on tietoa mm. yleisötilaisuuksista ja yleisistä kokouksista. Kysymyksiä on paljon ja ne jaoteltu aihepiirien mukaan.

AVI

Maa- ja metsätalousministeriö

4.5.2020 astui voimaan asetus hankkeiden toteutusajan pidentämisestä enintään vuodella. Tämä jatkoaika voidaan myöntää kahden vuoden jatkoajan lisäksi.

”…elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi hakemuksesta päättää mainituissa laeissa tarkoitetun tuettavan toimenpiteen toteutuksen tai hankkeen
keston määräajan pidentämisestä, jos tarve pidentämiseen johtuu covid-19 -epidemian aiheuttamista poikkeuksellisista olosuhteista. Määräaikaa voidaan pidentää enintään vuodella. Tämän lain nojalla myönnetty lisäaika ei vaikuta niihin edellytyksiin, joilla toimenpiteen tai hankkeen toteutukselle asetettua määräaikaa voidaan pidentää muusta kuin edellä tarkoitetusta syystä.”

Kotiseutuliitto

Kotiseutuliitto on 1.4.2020 vedonnut kuntiin ja vuokranantajiin, jotta nämä tukisivat yleishyödyllisiä yhdistyksiä. Yhdistykset ovat vaikeuksissa ja rakennusperintö uhattuna vuokratulojen romahdettua. Kotiseutuliiton sivuilla on uutisia ja hyviä vinkkejä toimintaan.

Kotiseutuliiton ajankohtaista

Kotiseutuliiton viisi vinkkiä yhteisön vaalimiseen

Sosiaali- ja terveysjärjestöt

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on kerännyt kotonatilanteen vaikutuksia ja neuvoja sivuilleen. Siellä on mm. ohjeita järjestöille koronatilanteessa.

SOSTEn koronasivut

STEA sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus on myös kerännyt koronapaketin sivuilleen. STEA avaa koronavirustilanteeseen liittyvän ylimääräisen avustushaun 6.4.2020. Vuonna 2020 myönnettävien ylimääräisten STEA-avustusten määrä on yhteensä noin 5 miljoonaa euroa

STEAN koronasivut

STEAN ylimääräinen avustushaku

Suomen Kylät – Avoimet Kylät 13.6.siirtyy verkkoon

Suomen Kylät ry on käsitellyt koronan vaikutuksia ajankohtaisissa artikkeleissaan.

Suomen Kylät

Suomen Kylät ry:n hallitus päätti 7.4.2020 kokouksessaan, että Avoimet Kylät päivä toteutetaan vallitsevan koronatilanteen vuoksi verkossa diginä. Avoimet kylät -päivä on vuoden 2020 suurin verkossa toteutettava maaseututapahtuma. Käytännössä Avoimet Kylät päivä toteutetaan sovitusti 13.6.2020, mutta toteutuksessa kylät käyttävät materiaalin julkaisuun erilaisia verkkopalveluita. Kaikki materiaali julkaistaan verkkoon yhden päivän aikana, jotta kylille saadaan maksimaalinen näkyvyys tapahtumasta somessa, mutta myös perinteisessä mediassa.

Lisätietoa Avoimista Kylistä mm. Varsinais-Suomen kylien sivuilla.

Koronaepidemia voi aiheuttaa äkillistä avuntarvetta maaseudun yrityksille ja asukkaille. MTK, ProAgria ja Suomen Kylät ry ovat päättäneet yhdessä kehittää ja laajentaa MTK:n vuonna 2018 avaamaa töitäsuomesta.fi -palvelua. 21.3.2020 palveluun on avattu hätäapu-osio koronakriisissä painivien yritysten ja ihmisten auttamiseksi. Halukkaat voivat ilmoittautua auttamaan maatilan töissä tai käymään vaikkapa kaupassa, kertoo MTK:n työvoimapalveluasiantuntija Kati Kuula.

MTK, ProAgria ja Suomen Kylät ovat perustaneet myös Töitä Suomesta Oy:n auttamaan maaseudun työvoimapulassa. Uutisesta voi lukea lisää MTK:n sivuilta.

Tukea kulttuurille

Kulttuuritilaisuuksien peruuntuminen aiheuttaa hankaluuksia taiteilijoille ja kulttuuria edistäville yhdistyksille. Suomen Taiteilijaseura on kerännyt sivuilleen ylimääräisiä apurahoja ja avustuksia myöntäviä säätiöitä ja muita tahoja.

Suomen Taiteilijaseuran koronatuki

Kuntien koronatiedotus

Karkkilan, Lohjan, Salon ja Vihdin kotisivuilla on koronatiedotusta. Miten tilanne vaikuttaa esimerkiksi kuntien tiloissa toimiviin yhdistyksiin tai avustuksiin, joita juuri on ehkä haettu? Kunnat voivat myös kerätä koronapua tarjoavia yhdistyksiä tai yrityksiä sivuilleen. Näistä kannattaa etsiä tietoa kuntien sivuilta.

Karkkilan koronatiedotus

Lohjan korona-info

Salon koronatiedotus

Vihdin koronatiedotus

Kuntaliiton koronatiedotus

Kuntaliiton sivuilla on koronatiedotusta. Tässä blogissa on paljon esimerkkejä kuntien ja järjestöjen yhteistyöstä – näistä voi kopioida ehkä sopivi omalle kylälle tai omaan yhdistykseen:

Järjestöt ja kunnat tukevat yhdessä kuntalaisten hyvinvointia poikkeusoloissa

Ja lopuksi voi viela vilkaista etäinfojemme materiaalia. Huomaa, että osa tiedoista on jo muuttunut!

Etäinfoista lisätietoja ja materiaalit

Tulosta