Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

SusiAita-hanke suojaa eläimiä susilta

Jaa linkki:

Kuva: Ville Heikkinen

Kuva: Ville Heikkinen

Salon ja Raaseporin asukkaat ovat muutaman vuoden ajan totutelleet susiin. Alueelle on muodostunut susireviiri. SusiAita-hanke sai alkunsa luonnonsuojelijoiden ja asukkaiden yhteisestä näkemyksestä: tarvitaan uusia ideoita ja välineitä vahinkojen estämiseksi.

”Hanke ei ota kantaa susien puolesta tai vastaan. Keskitymme eläimien suojeluun. Tämän olen tehnyt selväksi jokaisessa tilaisuudessa. Keskustelu on ollut asiallista”, kertoo hankkeen koordinaattori Antti Rinne Suomen Luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiristä.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomessa oli vuoden 2016 helmikuun lopussa 200 – 235 sutta. Varsinais-Suomessa susia on arviolta 25 – 30 yksilöä ja useita lisääntyviä laumoja. Salon ja Raaseporin reviirillä liikkuu muutamia aikuisia susia ja keväällä syntynyt pentue.

Salon seudulla on runsaasti lammas- ja muuta karjataloutta sekä hevosia ja muita harraste- ja lem­mikkieläimiä. Eläinten omistajilla on huoli ulkona lai­duntavien tai ulkoilevien eläinten turvallisuudesta. Nautakarja ja lampaat hoitavat perinnemaisemia. Näiden alueiden hoito vaarantuu, jos niitä ei susivahinkojen pelossa enää laidunneta. Riistanhoidolle ja metsästykselle sudet voivat aiheut­taa haittaa ennen muuta vahingoittamalla ja tappamalla metsästyskoiria. Susi on kuitenkin Suo­messa erittäin uhanalainen laji ja rauhoitettu poron­hoitoalueen eteläpuolella.

”Olemme järjestäneet jo viisi tilaisuutta. Viimeksi aiheena oli petovahingot: mitä tehdä jos sellaista sattuu. Olemme tehneet aiheesta esitteen, jota on kyselty paljon. Jokaisesta tilaisuudesta tehdään koostevideo ja niitä voi katsella YouTubesta”, Antti Rinne kertaa hankkeen toimia.

Susialueilla tarvitaan uusia ideoita ja väli­neitä susivahinkojen välttämiseksi ja harraste- ja tuo­tantoeläinten suojaamiseksi. ”Seuraavaksi kokeilemme metsästyskoirille tarkoitettuja suojaliivejä. Tästä järjestetään tilaisuus 21.9.”, Rinne mainitsee.

Ykkösakselilta rahoituksen saanut hanke jakaa tietoa sekä järjestää asiantuntija- ja yleisötilaisuuksia, julkai­see esitteitä ja järjestää pienimuotoisia demonstraati­oita siitä, miten koti- ja tuotantoeläimet voidaan suo­jata susilta ja miten susivahinkoihin voidaan varautua. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja niihin on vapaa pää­sy. Tähän mennessä tilaisuuksissa on ollut yleisöä lähes 150. Rinne on tyytyväinen hankkeeseen tähän mennessä: ”Kaikki on sujunut tosi hyvin, porukkaa on ollut mukavasti.”

Hanketta toteuttaa Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry. Salon seudulla hankkeen yh­teistyökumppaneina ovat Salon seudun luonnonsuo­jeluyhdistys ja Suomen riistakeskus Varsinais-Suomi. Hanke jatkuu vuoden 2016 loppuun.

Lue lisää SusiAita-hankkeesta

Esimerkki koostevideoista: riistakamerat laidunten valvonnassa

Tulosta