Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Ykkösakseli hakee Leader-ryhmäksi 2021- 2027

Ykkösakseli hakee Leader-ryhmäksi 2021- 2027

Jaa linkki:

Leader-ryhmien haku tulevalle rahoituskaudelle on avattu. Maa- ja metsätalousministeriö on avannut haun tulevan rahoituskauden Leader-ryhmiksi Manner-Suomessa. Haku on kaksivaiheinen. Ykkösakseli hakee Leader-ryhmäksi 2021 – 2027. Ykkösakselin hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 28.4.

Leader-toiminta rahoitetaan maaseuturahastosta

Leader-ryhmät kehittävät omaa aluettaan. Ne tarjoavat paikallisille ihmisille, yhdistyksille ja yritykselle neuvontaa ja rahoitusta ihmisten kokoisten ideoiden toteuttamiseen. Leader-toimintaa rahoitetaan pääosin Euroopan unionin maaseuturahastosta. Nykyinen rahoituskausi alkoi 2014 ja päättyy tänä vuonna. Leader-ryhmien käytössä oli 300 miljoonaa euroa. Sen lisäksi Leader-hankkeisiin kertyy merkittävä määrä yksityistä rahoitusta ja talkootyötä.

Leader-toiminta perustuu siihen, että paikalliset ihmiset tietävät itse parhaiten, miten omaa kotiseutua tulisi kehittää. Leader-ryhmät ruokkivat oma-aloitteisuutta ja yritteliäisyyttä myöntämällä rahoitusta yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen projekteille.

Nykyiset 54 Leader-ryhmää jatkavat toimintaansa rahoituskausien välisen siirtymäkauden ajan, eli ainakin vuoden 2021 ajan. Tulevan kauden Leader-ryhmät aloittavat toimintansa  siirtymäkauden jälkeen.

Hakemukset vuoden loppuun mennessä

Ykkösakseli toimittaa ensimmäisen vaiheen hakemuksen maa- ja metsätalousministeriöön vuoden 2020 loppuun mennessä.

Haun ensimmäisessä vaiheessa hakijat

  • muodostavat ja kuvaavat Leader-ryhmän toiminta-alueen
  • laativat alueen tarve- ja voimavara-analyysin
  • kuvaavat Leader-periaatteiden mukaista toimintaansa ja Leader-toimintatavan osaamistaan
  • laativat dynaamisen verkostoanalyysin
  • laativat suunnitelman paikallisen strategian osallistavasta valmistelusta

Maa- ja metsätalousministeriö antaa hakijoille palautteen ensimmäisen vaiheen hakemuksista ja ohjeistaa haun toisesta vaiheesta alustavasti vuoden 2021 alkupuolella. Haun toisessa vaiheessa hakijat laativat paikallisen kehittämisstrategian. Ykkösakseli on aloittanut strategian valmistelun ja sitä jatketaan koko tämä vuosi. Tarkoitus on, että nykyinen toiminta-alue säilyy ennallaan.

Hausta voi lukea lisää maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.

Tulosta