Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Ensimmäinen rahoitushaku päättyy helmikuussa

Ensimmäinen rahoitushaku päättyy helmikuussa

Jaa linkki:

Ykkösakselin hankerahoituksen hakeminen poikkeaa ohjelmakauden 2014 – 2020 viimeisenä vuonna aikaisemmasta. Rahoitusta haetaan hakujaksottain. Koko vuonna rahoitusta on haettavissa noin 200 000 euroa sekä yritystukiin että yleishyödyllisiin hankkeisiin. Ykkösakseli haluaa kohdistaa tukea strategiansa mukaisesti erityisesti elinkeinoelämän ja paikallisen yrittäjyyden tukemiseen sekä toimiviin yhdyskuntiin ja ympäristöön. Ensimmäinen hakujakso päättyy helmikuun lopussa.

Neljä hakujaksoa

Hakujaksot päättyvät 29.2., 15.5., 31.8. ja 15.11.2020. Tavoite on, että vuoden ensimmäisellä puoliskolla myönnetään valtaosa rahoituksesta. Näin varmistetaan se, että hankkeiden tukipäätökset on tehty ja hankkeet aloittaneet hyvissä ajoin ennen ohjelmakauden päättymistä. Hankkeita voidaan toteuttaa vielä vuosina 2021 ja 2022. Toteuttamiseen on siis riittävästi aikaa, mutta rahoituksen myöntämiseen vain tämä vuosi.

Hakijoiden kannattaa olla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa liikkeellä. Leader-rahoitusta voi hakea niin kauan, kun sitä on myönnettävissä. Voi hyvinkin olla, että viimeisiin hakujaksoihin rahoitusta ei enää riitä.

Ykkösakseli pyytää, että kaikki hakijat ottavat yhteyttä Ykkösakseliin ennen hakemuksen aloittamista. Hakijoita neuvotaan jo hakujakson aikana. Tavoite on, että hakemukset ovat mahdollisimman valmiita jo hakujakson päättyessä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tarvittavat luvat on myönnetty hakijalle tai että kustannusarvio on kilpailutettu. Ykkösakselin hallitus ei käsittele puutteellisia hakemuksia, vaan palauttaa ne valmisteluun. Hankkeiden valinta valintakriteerien perusteella on todennäköisesti tiukempaa kuin aikaisemmin. Hakijoiden kannattaa tutustua huolellisesti valintakriteereihin ja Ykkösakselin strategiaan.

Hakemukset laaditaan ja jätetään kuten aikaisemminkin Hyrrä-palvelussa.

Etusijalla strategian painopisteistä kaksi: toimivat yhdyskunnat ja elinkeinoelämä

Ykkösakseli odottaa erityisesti hakemuksia, jotka toteuttavat strategian painopisteitä B ja C.

B-painopiste ”Toimivat yhdyskunnat ja huolenpito ympäristöstä” mahdollistaa monien erilaisten hankkeiden rahoituksen. Esimerkkejä ovat erilaiset maisemaan  ja ympäristöön kohdistuvat kunnostus- ja hoitohankkeet, kuten vaikkapa vesistöhankkeet tai luontoretkikohteiden kehittäminen. Toimenpiteet voivat kohdistua paikalliseen kulttuuriin tai kulttuuritapahtumiin. Hankkeissa voidaan edistää ekologisia energiaratkaisuja tai uutta ympäristöteknologiaa. Hankkeissa voidaan tukea lähipalvelujen tuottamista maaseudulle.

C-painopiste ”Alueen elinkeinoelämä ja paikallinen yrittäjyys” tukee paikallisuuteen perustuvaa yritystoimintaa.

Ykkösakselin strategian painopisteistä kerrotaan tarkemmin strategiaesitteessä.

Yritysten kannattaa hakea nyt

Ykkösakseli halua myöntää ohjelmakauden 2014 – 2020 tuesta 35 % elinkeinoelämän kehittämiseen. Tavoitteessa ei aivan vielä olla, siksi yritysten mahdollisuudet saada tukea ohjelmakauden viimeisenä vuonna ovat hyvät. Mikro- ja pienyritysten kannattaa hakea tukea nyt. Tuki on pääasiassa investointitukea, jota myönnetään vähintään 10 000 euron investointeihin 20 %. Hankeneuvoja Anu Pekanniemi neuvoo yritysasiakkaita. Kannattaa ensin soittaa Anulle ja kysellä alustavasti hankeidean rahoitusmahdollisuudesta. Anun tavoittaa numerosta 050 430 6385.

Lue lisää yritysrahoituksesta.

Tulosta