Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Pikkuisen parempi kylä

Jaa linkki:

Pikkuisen parempi kylä –teemahanke sisältää monipuolista kehittämistä, joka tähtää elinvoimaisiin, aktiivisiin ja turvallisiin kyliin. Kehittämistoimet säilyttävät, kehittävät ja hyödyntävät kylien kulttuuria, identiteettiä ja perinteitä. Kylien turvallisuutta lisätään laatimalla turvallisuussuunnitelmia. Lähivesistöjen tilaa parannetaan. Kehittämishankkeen tavoitteena on lisäksi houkutella uusia yhdistyksiä hanketoimintaan. Teemahankkeen toimenpiteiden kustannukset ovat 500 – 10 000 euroa ja tuki 80 %.

Pikkuisen parempi kylä on Ykkösakselin ensimmäinen kehittämiseen keskittyvä teemahanke. Muut teemahankkeet ovat tukeneet kylien investointeja.

 

Tavoitteena elinvoimaiset ja turvalliset kylät

Teemahankkeen tavoitteita ovat:

 1. Kylien kulttuurin, identiteetin ja perinteiden säilyttäminen, kehittäminen ja hyödyntäminen
 2. Tukea kylien elinvoimaisuutta ja kasvattaa yhteisöllisyyttä. Kehittämistoimet kokoavat asukkaat yhteen ja antavat mahdollisuuden vaikuttaa kylän tulevaisuuteen.
 3. Kylien turvallisuuden parantaminen
 4. Lähivesistöjen tilan parantaminen
 5. Houkutella uusi toimijoita mukaan hanketoimintaan ja paikalliseen kehittämiseen. Teemahankkeeseen osallistumisen kynnys on matalampi kuin omassa hankkeessa.

Esimerkkejä kehittämistoimista

Kehittämistoimet voivat toteuttaa teemahankkeen tavoitteita monilla eri tavoilla. Kustannukset voivat syntyä esimerkiksi palkoista, palkkioista, ostopalveluista, matkakustannuksista, vuokrista, pienhankinnoista ja kohtuullisesta talkoomuonituksesta.

Esimerkkejä kehittämistoimista ovat hankkeen teemoihin ja tavoitteisiin sopivat:

 • Kulttuuritapahtumat, tempaukset tai työpajat, jotka kehitetään kylän omasta identiteetistä, vahvuuksista ja kyläläisten osaamisesta
 • Kylän perinteen tai historian dokumentointi ja hyödyntäminen kulttuuritapahtumassa tai kylämatkailussa
 • Kulttuuri- tai opastusreittien ja opastusten sisältöjen laatiminen
 • Kylän historian ja tarinoiden taltiointi ja jakaminen seuraaville sukupolville
 • Kylän ensimmäisen, kevyen kyläsuunnitelman laatiminen
 • Kylän turvallisuussuunnitelman laatiminen, ensiapukurssit, järjestysmieskurssit, hygieniapassin koulutus
 • Vesiensuojelun suunnitelmien laatiminen tai muu vesistöjen kuntoon liittyvä selvitys
 • Pienimuotoinen koulutus- tai kurssipäivä, joka on osana kehittämistoimea
 • Opinto- tai tutustumisretket, jotka ovat osana kehittämistoimea
 • Dokumentointi, taltiointi, valokuvaus, videointi tai digitointi, jotka auttavat kylien kulttuurin, identiteetin tai perinteiden säilyttämisessä

Kehittämistoimiin voi sisältyä vastikkeetonta työtä, joka voi olla esimerkiksi

 • Kyselyjen tekemistä, tiedonhankintaa tai sisältöjen laatimista
 • Vesiensuojeluun liittyviä konkreettisia toimia tai tiedonkeruuta

Kehittämistoimien toivotaan aktivoivan asukkaita talkootyöhön. Toimenpiteelle on eduksi, jos siihen sisältyy talkootyötä. Koko oma yksityinen rahoitus, 20 %, voi kertyä vastikkeettomasta työstä.

Haku on päättynyt

Ykkösakseli haki teemahankkeeseen sopivia toimenpiteitä haussa, joka alkoi syyskuussa ja päättyi marraskuun lopussa torstaina 30.11. kello 16. Hakemuksia tuli kahdeksan. Ykkösakselin hallitus käsitteli hakemukset tammikuussa 2018. Lue lisää valituista toimenpiteistä.

Pikkuisen parempia kyliä kehitetään vuoden 2019 puoliväliin

Teemahankkeeseen valittuja toimenpiteitä päästään toteuttamaan vuonna 2018 sekä ensimmäinen puolisko vuotta 2019. Toimenpiteiden toteuttamisen takaraja on 30.6.2019. Toteutuksen jälkeen yhdistykset voivat hakea maksua kehittämisen kustannuksista. Teemahanke sai myönteisen tukipäätöksen 8.5.2018. Maksua haetaan vuonna 2018 kustannuksista jotka ovat syntyneet 31.5., 31.8. tai 31.12. mennessä. Maksuhakemus toimitetaan liitteineen Ykkösakselille.

Toimenpiteiden toteuttajille järjestettiin helmikuussa infoja. Tutustu ensimmäisen infon 14.2.2018 esitykseen.

Hankeneuvoja Jaana Joutsen, puh. 050 313 5590, neuvoo yhdistyksiä kaikissa vaiheissa.

Teemahankeinfon 6.9.2017 esitys

Tutustu infossa pidettyyn esitykseen!