Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Pihat ja polut – pieniä investointeja ympäristöön

Jaa linkki:

”Pihat ja polut – pieniä investointeja ympäristöön” -teemahanke kehittää kylätalojen ympäristöjä ja kylien luontokohteita. Hanke motivoi asukkaita kylien luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Toimenpiteet luovat mahdollisuuksia virkistäytymiseen, liikuntaan tai luonnossa liikkumiseen. Toimenpiteet kehittävät pihoja, luontoretkikohteita, uimarantoja, ulkoliikuntapaikkoja, laavuja tai raivaavat kylän ja tienvarsien maisemia. Yleishyödyllisen investointihankkeen tavoitteena on lisäksi houkutella uusia yhdistyksiä hanketoimintaan. Teemahankkeen toimenpiteiden kustannukset ovat 1000 – 12 500 euroa ja tuki 50 %.

Pihat ja polut -teemahanke, lyhyemmin PIPO, on Ykkösakselin toinen teemahanke. Ensimmäinen teemahanke Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla – LIVE – sai tukipäätöksen toukokuussa ja sen toimenpiteitä toteutettiin vuoden 2017 loppuun asti.

(c) maaseutuverkosto, Studio Tomi Aho

Tavoitteena huolehtia luonnosta ja parantaa kylien viihtyisyyttä

PIPO-teemahankkeen tavoitteita ovat:

 1. Lisätä asukkaiden tietoisuutta kylien luontoarvoista ja motivoida niiden säilyttämiseen. Luontoarvoilla voi olla merkittävä rooli kylien identiteetin muodostumisessa.
 2. Huolehtia kylien luonnosta, maisemien hoidosta ja luontokohteiden säilymisestä. Toimenpiteillä kehitetään olemassa olevia luontokohteita tai muodostetaan uusia.  Toimenpiteet edistävät luonnon monimuotoisuutta tai kulttuuriympäristön säilymistä.
 3. Parantaa kylien viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta. Toimenpiteet luovat uusia mahdollisuuksia virkistykseen, liikuntaan ja luonnossa liikkumiseen. Toimenpiteet luovat mahdollisuuksia matkailuun kylissä ja tukevat paikallista matkailuyritystoimintaa.
 4. Tukea kylien yhteisöllisyyttä. Teemahankkeessa järjestetään talkoita, jotka antavat mahdollisuuksia vuorovaikutukselle asukkaiden välillä. Teemahankkeen toimenpiteet aktivoivat ja osallistavat asukkaita ja antavat mahdollisuuden vaikuttaa oman ympäristön kehittämiseen.
 5. Houkutella uusi toimijoita mukaan hanketoimintaan ja paikalliseen kehittämiseen. Teemahankkeeseen osallistumisen kynnys on matalampi kuin omassa hankkeessa.

PIPO-teemahankkeessa keskitytään ympäristöön ja luontoon

Teemahankkeen toimenpiteitä voivat olla 1000 – 12 500 euron investoinnit, jotka toteuttavat teemahankkeen tavoitteita. Tuki on 50 %. Yksityinen rahoitus voi olla kokonaan talkootyötä.

Toimenpiteitä voivat olla hyvin erilaiset ympäristöön ja luontoon kohdistuvat asiat. Kustannukset voivat syntyä esimerkiksi puutavarasta, maa-tai kiviaineksista, suodatinkankaista, maanrakentamisesta tai pienistä rakennelmista, talkoomuonituksesta sekä merkittävältä osin talkootyöstä. Esimerkkejä toimenpiteistä ovat:

 • Luontoretkikohteiden kehittäminen: polut, pienet sillat, portaat, kaiteet, pitkospuut, nuotiopaikat ja laavut, kyltit ja opastaulut
 • Ulkoliikuntapaikkojen kehittäminen: kiinteät ulkokuntoiluvälineet, pururadat, pallokentät
 • Kylän opastaulut tai opaskyltit, linja-autopysäkkien katokset
 • Kylätalojen ympäristön kehittäminen: piha, pysäköintialueet, polut, leikkipaikat, aidat, valaistukset tai kyltit
 • Kylän uimarantojen tai yhteisten rantojen kehittäminen: pienimuotoiset ruoppaukset, maa-ainekset, laiturit, laavut tai nuotiopaikat, venepaikat

Pienten investointien lisäksi toimenpiteissä voi olla merkittävä määrä vastikkeetonta työtä:

 • Kylän keskeisten alueiden tai kyläteiden maisemien raivaaminen tai avaaminen
 • Vesakoiden raivaaminen ja haitallisten kasvien kitkeminen kylien yhteisiltä alueilta tai teiden varsilta

Investoinneissa suositaan ympäristöystävällisiä, perinteisiä materiaaleja tai työtapoja, kuten esimerkiksi riukuaitoja tai puun tervausta. Kestopuuta on vältettävä.

Toimenpiteiden toivotaan aktivoivan asukkaita talkootyöhön. Toimenpiteelle on eduksi, jos siihen sisältyy merkittävästi talkootyötä.

Teemahankkeessa ei tueta toimenpiteitä, jotka vaativat rakennus- tai ympäristölupaa. Aineettomia investointeja ei tueta tässä hankkeessa. Toimenpideluvat tai mahdolliset maanomistajien tai naapureiden suostumukset tai sopimukset hakijan on hankittava jo hakuvaiheessa. Teemahankkeessa ei tueta investointeja, jotka kohdistuvat kylätaloihin tai muihin olemassa oleviin rakennuksiin. Tämän tyyppisiin investointeihin on syksyllä 2017 tulossa uusi pienten investointien hanke, LIVE 2.

Haku on päättynyt

Hakuaika päättyi maanantaina 2.10.2017 kello 16. Hakemuksia tuli kahdeksan. Niiden yhteenlaskettu alustava kustannusarvio on vajaat 80 000 euroa.  Hakuohjeissa kerrotaan tarkemmin toteuttamisen eri vaiheista.

Kuusi toimenpidettä valittiin teemahankkeeseen

Ykkösakselin hallitus käsitteli PIPO-teemahankkeen hakemuksia 28.11.2017. Yksi hakija perui hakemuksen ja toinen hakemus ei sisältänyt investointeja. Hallitus hyväksyi kuusi hakemusta, joiden kustannusarvio yhteensä on noin 65 000 euroa. Tuen osuus on puolet ja toisen puolen toimijat tekevät talkootyötä. Arviolta talkoita kertyisi yli 2000 tuntia. Yksi toimija ei halua julkistaa tietojaan. Kuudesta toimijasta neljä on uusia hanketoimijoita.

PIPO-teemahankkeen toimenpiteet ovat:

Lohja

Leppäkorven kylässä Leppäkorvenpoikamiesyhdistys on mukana Pihat ja polut – teemahankkeessa ja rakentaa ulkoilureitin kyläteiden jatkeeksi. Noin kilometrin pituinen reitti kulkee Soininsaarenmäellä. Reitin varrelle tulee laavu nuotiopaikaksi. Toimenpiteen kustannusarvio on 12 410 euroa, josta tukea yhdistys saa puolet.

Salo

Teijon Alueen Kyläyhdistys on mukana Pihat ja polut – teemahankkeessa ja kunnostaa Teijon sataman ranta-aluetta kyläsaunan ja uuden keittokatoksen ympäristössä. Alueelle rakennetaan Lemmenpolku, jonka varrelle tulee penkkejä. Toimenpiteen kustannusarvio on 12 480 euroa, josta tukea yhdistys saa puolet.

Wartsalan kyläyhdistys kohentaa osana Pihat ja polut –teemahanketta Vartsalan vanhan lautatarhan aluetta. Puita kaadetaan ja risukoita raivataan. Alueelle tulevaa polkua kunnostetaan. Toimenpiteen kustannus on 6000 euroa, josta tukea yhdistys saa puolet.

Waskio-Seura rakentaa osana Pihat ja polut –teemahanketta luontopolun Vaskionjoen varteen. Polulla on maastoportaat ja istuinpenkkejä ja sen pituus on puolitoista kilometriä. Toimenpiteen kustannus on 9485 euroa, josta tukea yhdistys saa puolet.

Vihti

Vihtijärven kyläyhdistys on mukana Pihat ja polut –teemahankkeessa. Kylän alueelle rakennetaan kolme luontoreittiä, joiden pituudet ovat yhteensä yli kahdeksan kilometriä. Reiteille tulee tauluja, viittoja ja pitkospuita. Toimenpiteen kustannusarvio on 12 500 euroa, josta tukea yhdistys saa puolet.

PIPO-teemahanketta toteutetaan vuonna 2018

Toimenpiteitä toteutetaan  vuoden 2018 aikana. Toteutuksen jälkeen yhdistykset voivat hakea maksua toimenpiteen kustannuksista. Teemahanke sai myönteisen tukipäätöksen 6.4.2018. Tukipäätös mahdollistaa maksuhakemusten jättämisen. Toimenpiteillä on mahdollisuus hakea maksua kustannuksista, jotka ovat syntyneet 31.5., 31.8. tai 31.12. mennessä. Maksuhakemus täytetään ja lähetetään liitteineen Ykkösakselille. Ensimmäinen maksuhakemus on jo käsitelty ja maksettu. Toinen maksuhakemus on mahdollista jättää syyskuun puolessavälissä.

Neuvontaa tarjolla

Ykkösakselin hankeneuvoja Jaana Joutsen, puh. 050 313 5590, neuvoo teemahankkeen toteuttamisessa ja maksun hakemisessa.

Teemahankeinfon 6.9.2017 esitys

Tutustu infossa pidettyyn esitykseen!