Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Yhdistykset tyytyväisiä teemahankkeeseen

Yhdistykset tyytyväisiä teemahankkeeseen

Jaa linkki:

Yhdistykset, jotka osallistuivat Ykkösakselin ensimmäiseen teemahankkeeseen, olivat pääosin tyytyväisiä hankkeeseen. Tämä selvisi kyselyssä, johon vastasi yhdeksän yhdistystä. Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla -teemahankkeessa oli kaikkiaan mukana 25 yhdistystä.

Kysely toteutettiin syys-lokakuun vaihteessa Google Forms – työkalulla. Kysely lähetettiin kaikille LIVE-teemahankkeeseen osallistuneille yhdistyksille, joita oli alunperin 25. Yksi toimenpide peruuntui hankkeen alussa. Vastauksia saatiin yhdeksältä yhdistykseltä. Vastausprosentti oli 36 %.

Palaute oli pääosin myönteistä. Ykkösakselin tuki koettiin hyväksi. Hankalinta oli päätösten odottaminen ja erityisesti maksun viivästyminen. Ensimmäisen teemahankkeen ensimmäisen maksuhakemuksen käsittely kesti kohtuuttoman kauan, yli puoli vuotta. Syynä oli maksuhakemusten ruuhkautuminen ja resurssit ELY-keskuksessa. Sinällään maksuhakemukset oli laadittu hyvin eikä täydennyksiä juurikaan tarvittu. Seuraavat maksuhakemukset saivat jo nopeamman käsittelyn. Vastaajat olivat valmiit suosittelemaan teemahanketta muillekin.

Oman toimenpiteen suunnittelu hankalinta

Yhdistyksen olivat saaneet tietoja teemahankkeesta Ykkösakselin hankeneuvojilta ja kotisivuilta. Hakuvaiheessa oman toimenpiteen tarkka suunnittelu ja kustannusten arviointi koettiin kaikkein hankalimmaksi asiaksi. Sen jälkeen hankalinta oli tukipäätöksen odottaminen ja maksuhakemuksen päätöksen odottaminen. Itse toimenpiteen toteutus olikin sitten helppoa – kukaan vastaajista ei kokenut siinä ongelmia.

Vastaajille oli selvää, kuka mitäkin tekee ja mistä vastaa teemahankkeessa. Ykkösakselin palvelu koettiin hyväksi.

Vaikutukset myönteisiä

Kyselyssä pyydettiin arvioimaan teemahankkeen vaikutuksia eri asioihin, kuten kylän viihtyisyyteen, yhteishenkeen ja palveluihin. Eniten myönteistä vaikutusta vastaajien mukaan toimenpiteillä oli palveluihin, harrastusmahdollisuuksiin ja yhteistyöhön. Myönteisiä vaikutuksia nähtiin myös ympäristöön, paikalliskulttuuriin ja -identiteettiin sekä kylän yhteishenkeen.

Ainoastaan yksi vastaaja koki kielteistä vaikutusta yhdistyksen talouteen.

Leader-rahoitusta suositellaan

Kyselystä käy ilmi, että yhdistykset ovat valmit suosittelemaan Leader-rahoitusta muille yhdistyksille. Ehkäpä ollaan valmiita osallistumaan uusiin teemahankkeisiin tai jopa hakemaan omaa hanketta.

Vinkit uusille hakijoille

Kyselyn perusteella voisi muotoilla seuraavat vinkit uusille hakijoille:

  1. Panosta oman toimenpiteen suunnitteluun ja kustannusten arviointiin – hyvin suunniteltu on hyvä toteuttaa.
  2. Ole kärsivällinen – varaudu realistisesti käsittelyaikoihin ja väliaikaisrahoituksen tarpeeseen.
  3. Hanki talkooväkeä sopivasti erilaisiin tehtäviin: rakentamiseen, talkoomuonitukseen ja paperitöihin – ne ovat kaikki tärkeitä!

Lue tarkemmin teemahankekyselyn tuloksista

 

Tulosta