Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Paikallinen kehittäminen Lohjan keskustassa 2016 -2019

Jaa linkki:

Ykkösakseli on ensimmäistä kertaa saanut rahoitusta paikalliseen kehittämiseen Lohjan keskusta-alueella. Paikallinen kehittäminen Lohjan keskustassa 2016 – 2019 -hanke tukee kansalaisjärjestöjä ja muita toimijoita edistämään työllisyyttä, lisäämään osallisuutta ja ehkäisemään syrjäytymistä. Tavoitteena on parantaa työttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien työ- ja toimintakykyä.

Ykkösakselin päätehtävänä on kohderyhmän aktivoiminen sekä koulutuksen ja neuvonnan avulla lisätä toimijoiden valmiuksia osallistua omaehtoiseen kehittämistyöhön ja tuoda esiin erilaisia rahoitusvaihtoehtoja toimien toteuttamiseksi. Lisäksi Ykkösakselilla on aktiivinen rooli viestinnän ja eri kohderyhmän toimijoiden yhteistyön kehittämisessä.

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet voivat olla toimenpiteet, joilla edistetään osallisuutta, ehkäistään syrjäytymistä ja edistetään työllistymistä, esim:

  • Maahanmuuttajien mukaansaanti toimintaan
  • Paikallisten toimijoiden ja eri asukasryhmien yhteistyön kehittäminen
  • Paikallisten toimijoiden ja kaupunkien edustajien yhteistyön lisääminen
  • Pienten paikallisten tapahtumien järjestäminen
  • Alueelle muuttavien neuvonta ja avustaminen
  • Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävät hankkeet, koulutus- ja tiedotustilaisuudet ja tapahtumat
  • Yhteisöllisten tilojen, asukastupien ym. käytön kehittäminen
  • Sosiaalisen median ja internetin hyödyntämisen kehittäminen

Ykkösakselin tavoitteena on mahdollistaa aktiivinen toiminta ja tapahtumien järjestäminen maksamalla hankkeen kustannuksista esim. yhteistyökumppaneiden hankkeen toteutukseen liittyvien tapahtumien tilavuokria, erilaisten asiantuntijoiden palkkioita sekä kahvituskustannuksia. Tavoitteena on se, että toimijat yhdessä ideoivat tapahtumat ja kantavat niiden käytännön toteutuksesta päävastuun. Tämä varmistaa toiminnan jatkuvuuden hankekauden jälkeen.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. Lohjan paikallinen kehittämishanke saa rahoituksensa ESR:n Kestävää kasvua ja työtä 2014 –ohjelmasta, joka lisää sosiaalista osallisuutta ja torjuu köyhyyttä.

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuuden 9.8.2016 esitys paikallisesta kehittämisestä Lohjalla

Infotilaisuus/Ensimmäinen kehittämisilta Lohjalla 1.11.2016

 

Yhteystiedot:

Ykkösakseli ry

Maarit Teuri (maarit.teuri@ykkosakseli.fi), puh. 0400 982 236

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgbEU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb