Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Monipuolista maaseudun kehittämistä Leader-tuella

Monipuolista maaseudun kehittämistä Leader-tuella

Jaa linkki:

Ykkösakselin uudet hankkeet kehittävät maaseutua monelta kantilta. Kohteina ovat kylien hyvinvointi, retkeilykohteet ja nuoret maataloustuottajat. Ykkösakseli osallistuu maaseutua kuvaavaan valokuvanäyttelyhankkeeseen, joka saapuu ensi vuonna myös Saloon. Hallitus teki hankepäätökset kokouksessaan 28.5.2018.

Salossa kylien kehittämistä uusilla teemoilla

Varsinais-Suomen Kylät ry saa rahoitusta kehittämishankkeelle, jonka teemoina ovat hyvinvointi, paikallistalous, kumppanuudet ja kulttuurinen kestävyys. Hankkeen nimi on Kylän kestävyyspolku ja sitä toteutetaan vuosina 2018 – 2020. Hankkeen kustannusarvio on 100 775 euroa. Hanke saa tukea 90 %.

Hankkeeseen valitaan kyliä, jotka ovat kiinnostuneita toteuttamaan kestävän kehityksen mukaisia toimia. Alussa kylät tekevät kartoituksen nykytilasta. Sen jälkeen työstetään kestävän kehityksen ratkaisuja, jotka voivat olla hyvin erilaisia. Kylätaloille etsitään uutta käyttöä, muutetaan lämmitysjärjestelmää tai tehdään yhteishankintoja vaikkapa aurinkopaneeleista. Hankkeessa on kaikille avoimia tilaisuuksia, opintomatkoja ja lopuksi tutustumisia hankkeessa mukana olleisiin kyliin ja niiden ratkaisuihin.

Salon kaupunki jatkaa retkeily- ja luontomatkailukohteiden kehittämistä. Uudessa hankkeessa laaditaan investointisuunnitelmat viidelle kohteelle. Kohteita ovat mm. Lehmijärven retkeilyreitti, Kiskonjoen melontareitti ja Viitankruunun muinaispolku. Hankkeen kustannusarvio on 36 825 euroa ja tukea sille myönnettiin 60 %.

Ykkösakseli tukee yhdessä muiden Varsinais-Suomen Leader-ryhmien kanssa MTK-Varsinais-Suomen kehittämishanketta Jos lehmät puhuisivat. Hankkeessa kootaan laaja suomalaista maaseutua kuvaava Jos lehmät puhuisivat –näyttely. Lehmäaiheinen valokuvakilpailu on jo avattu osoitteessa lehmät.fi. Näyttely on esillä ensimmäisen kerran tammikuussa 2019 Grüne Woche -messuilla Saksassa ja sen jälkeen se kiertää Suomessa. Hanke järjestää kolme tapahtumaa Salossa vuonna 2019. Ykkösakselin osuus hankkeen tuesta on 12 500 euroa.

Lohjan seudun farmarit -hanke kehittää nuorten viljelijöiden tuutorointimallin

Lohjan seudun Maataloustuottajain Yhdistys MTK–Lohjan seutu ry kehittää tuottajayhdistyksen osaamista ja toimintaa Lohjan seudun farmarit -hankkeessa. Tavoitteena on tuottajien verkostoituminen alueella ja muiden toimijoiden kanssa. Nuoria viljelijöitä tuetaan kehittämällä tuutorointimalli. Nuorille viljelijöille etsitään tueksi opastaja, tuutori, viljelijäuran alkuun. Yhdistyksen kokouksissa testataan uusia viestintätekniikoita. Hankkeen kustannusarvio on 22 855 euroa ja tukea MTK-Lohjan seutu saa 70 %.

Kuva: (c) maaseutuverkosto, kuvaaja Heli Sorjonen

Tulosta