Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Matkailusta mahdollisuuksia kylille

Jaa linkki:

Perinnematkaillen vuoteen 2020 on Ykkösakselin oma hanke, jota toteutetaan yhteisenä hankkeena Etelä-Kymenlaaksossa toimivan Leader-ryhmän Sepran kanssa. Hanke alkoi jo viime vuonna ja jatkuu ensi vuoden kesäkuun loppuun. Hankeneuvoja Anu Pekanniemi vetää hanketta. Mitä hankkeelle kuuluu?

Hankkeen tilaisuudessa Halikon Franssintalolla 2.11. teemana oli Kylät näkyviksi.

Miten hanke sai alkunsa?

Toteutimme viime rahoituskaudella Sepran kanssa yhteistyössä kosteikko-teemaisen hankkeen. Yhteistyön jatko oli luontevaa tämän pohjalta ja matkailu teemana kiinnosti. Molemmissa alueissa on sekä samankaltaisuutta, mutta myös eroavaisuuksia. Näiden hyödyntäminen muun alueella tapahtuvan toiminnan lisäksi on hankkeen ydin.

Hanke vaikuttaa koko Ykkösakselin alueella. Mitä hyötyä hankkeesta on alueellemme?

Hankkeen avulla Ykkösakselin alueen toimijat saavat tietoa eri teemoista, jotka tukevat eri toimintoja joita kylässä tapahtuu. Kylien toimijoita herätellään huomaamaan kylien mahdollisuuksia ja hyödyntämään niitä. Lisäksi he tutustuvat muihin alueen toimijoihin.

Hanke alkoi runsas vuosi sitten. Mitä vuoden aikana on tapahtunut?

Konkreettisesti Ykkösakselin alueella startattiin vuosi sitten. Vuoden aikana on järjestetty viisi erilaista teemailtaa, mukaan luettuna aloitustyöpajat. Teemoina ovat olleet tarinallistaminen, alueiden vahvuudet, kylien viestintä.

Millaisia toimijoita hankkeessa on ollut mukana?

Hankkeen tilaisuuksissa on pääasiassa ollut mukana kylätoimijoita.

Mitä olet itse hankkeen vetäjänä oppinut vuoden aikana?

Olen oppinut, että kylissä on todella paljon potentiaalia, vielä enemmän kun osasin ajatellakaan. Monesti kylän parhaat kohteet ovat sellaisia, jotka kaikki kylällä tietävät, mutta ulkopuoliset eivät. Kyläläisille tavallinen voi olla ulkopuoliselle kiehtovaa.

Mitä hankkeessa on luvassa ensi vuonna?

Ensi vuosi aloitetaan opintomatkalla Vuolenkoskelle, pohjoiseen Kymenlaaksoon. Matkalla tutustutaan runsaasti julkisuutta saaneen kylän eri toimintoihin ja niiden organisointiin, mutta myös vaihdetaan kokemuksia puolin ja toisin. Kylällä on mm. perinteisiin perustuva Juustopolku. Lisäksi järjestämme teemailtoja keväällä ja syksyllä.

Miten toivot, että toimijat perinnematkailevat hankkeen jälkeen?

Toivon, että alueeltamme löytyy useampi kylä, joka innostuu hyödyntämään omaa kotiseutuaan ja nostamaan sen parhaita puolia esiin. Meidän alueellamme on lukemattomia mielenkiintoisia paikkoja. Lisäksi toivon, että hankkeen aikana tilaisuuksissa toisiinsa tutustuneet toimijat verkostoituvat ja saavat toisistaan vertaistukea.

Kiinnostuitko?  Perinnematkaillen-hanke

Tuletko mukaan?  Matkalla kylässä opintomatka Vuolenkoskelle 28.1.2017

 

Tulosta