Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

LIVE 7 Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla – teemahanke

Jaa linkki:

Vielä kerran! Ykkösakseli tarjoaa vielä kerran mahdollisuuden hakea tukea pieniin investointeihin. Tämä on jo seitsemäs pienten investointien teemahanke ja kaikkiaan yhdeksäs Ykkösakselin toteuttama teemahanke.

Nyt on meneillään siirtymäkauden viimeinen vuosi ennen seuraavan EU:n maaseuturahaston ohjelmakauden alkua vuonna 2023. Ehdimme toteuttamaan tänä ja ensi vuonna teemahankkeen, jossa rahoitusta on myönnettävissä 60 000 euroa. Yhdistykset hakevat omalla toimenpiteellään mukaan teemahankkeeseen. Haku alkaa maanantaina 7.2. Tältä sivulta löydät tietoja teemahankkeesta.

Kuka voi hakea?

Hakija voi olla yleishyödyllinen yhdistys, joka toimii Ykkösakselin toiminta-alueella Lohjan, Karkkilan, Salon tai Vihdin kunnassa. Hakija voi olla kyläyhdistys, kotiseutuyhdistys, harrastus- tai muuta vapaa ajan toimintaa edistävä yhdistys.

Mitkä ovat pienten investointien tavoitteet?

Teemahankkeen tavoitteet ovat:

  • Parantaa yhteisten tilojen käyttöä ja viihtyvyyttä. Toimenpiteet ylläpitävät yhteisiä tiloja ja lisäävät niiden käyttöastetta tai säästävät energiaa. Laadukkaammat tilat piristävät yhdistysten toimintaa.
  • Kehittää yhdistysten toimintaa pienillä hankinnoilla. Toimenpiteet luovat edellytyksiä kehittää tapahtumia tai uudistaa yhdistyksen toimintaa.
  • Kehittää kylien harrastustoimintaa ja luoda uusia vapaa-ajan viettomahdollisuuksia tai liikuntamuotoja.
  • Tutustuttaa uusia toimijoita Leader-hanketoimintaan ja paikalliseen kehittämiseen. Teemahankkeeseen osallistumisen kynnys on matalampi kuin omassa hankkeessa. Uudet hakijat saavat etua toimenpiteiden valinnassa.

Mihin tukea voi hakea?

Teemahankkeen toimenpiteitä ovat 1000–10 000 euron investoinnit, jotka toteuttavat teemahankkeen tavoitteita. Toimenpiteitä voivat olla hyvin erilaiset yhteisiin tiloihin, harrastustoimintaan tai vapaa-ajan viettoon liittyvä pienet investoinnit. Kustannukset syntyvät pienimuotoisesta rakentamisesta, tarvike-, laite-, kone- tai välinehankinnoista. Hankinnat parantavat hakijoiden toimintaedellytyksiä monin eri tavoin. Kustannuksista osa voi syntyä vastikkeettomasta työstä ja kohtuullisesta talkoomuonituksesta. Rakentamisessa suositellaan vanhaa kunnioittavaa ja vaalivaa rakennustapaa.

Esimerkkejä toimenpiteistä ovat:

  • Yhteisten tilojen korjaukset: esimerkiksi maalaukset, korjaukset, pienten rakenteiden uusimiset, pintaremontit
  • Kylätalojen käytettävyyden parantaminen: keittiö- tai wc-tilojen remontit, av-laitteiden hankinnat
  • Kylätalojen energiatehokkuuden parantaminen: lämmityksen muutokset, lisäeristykset, ilmalämpöpumppujen asentaminen, sähköistyksen tai valaistuksen uusiminen
  • Tapahtumien järjestämistä auttavat pienet hankinnat: teltat, äänentoistolaitteet, katsomot, lavarakennelmat
  • Harrastustoiminnan ja liikunnan edistäminen välinehankinnoilla tai liikuntapaikkojen rakentamisella tai korjauksilla
  • Vapaa-ajan viettoon tarkoitetut pienet hankinnat tai rakentamiset, esimerkiksi uimarantojen hankinnat, keittokatokset tai laavut

Pienten investointien lisäksi toimenpiteissä voi olla merkittävä määrä vastikkeetonta työtä. Se voi olla rakentamista tai laitteiden tai koneiden asentamista hankintojen yhteydessä. Yksityinen rahoitus voi olla kokonaan vastikkeetonta työtä.

Jos toimenpide vaatii rakennuslupaa, siihen ei voi hakea tukea. Toimenpidelupa tai mahdollinen maanomistajien tai naapureiden suostumus tai sopimus liitetään mukaan jo hakemukseen. Aineettomia investointeja kuten lisenssejä tai ohjelmistoja ei tueta.

Poikkeuksena aiempiin teemahankkeisiin yhdistys voi lähettää vain yhden hakemuksen.

Milloin toimenpide pitää toteuttaa?

Teemahankkeeseen valitut yhdistykset pääsevät toteuttamaan toimenpiteitään kesän aikana. Toteutusaikaa on syyskuun 2023 loppuun saakka. Aikaa on siis kaikkiaan reilu vuosi. Tämä on hyvä ottaa huomioon toimenpiteen suunnittelussa. Lisäaikaa ei ole myönnettävissä.

Paljonko tuki on ja miten se maksetaan?

Tuki on 50 %. Yksityinen rahoitus voi olla kokonaan talkootyötä. Talkootyön arvo on 15 euroa tunti. Talkootyön arvo on osa kustannusarviota. Tuki maksetaan kertakorvauksena. Tukipäätöksessä määritellään tarkoin toimenpide ja sen toteutus. Tuki maksetaan, kun toimenpide on toteutettu sovitun mukaisesti. Kuitteja tai kirjanpitoa ei tarvitse enää toimittaa. Maksuhakemuksessa toimenpiteen valmistuminen näytetään valokuvilla.

Teemahankkeen maksatus on hakijoille helpompaa. Varjopuolena on se, että toimenpidettä ei voi enää tukipäätöksen jälkeen muuttaa. Huolellinen ja tarkka suunnittelu, kustannusten arviointi ja aikataulutus on entistä tärkeämpää. Varminta on, jos toimenpide on yksi selvä kokonaisuus.

Paljonko tukea on varattu teemahankkeeseen?

Ykkösakselin hallitus on varannut tukea 60 000 euroa. Aiemmissa teemahankkeissa toimenpiteiden kustannusarviot ovat olleet keskimäärin 5000–6000 euroa eli tuki on ollut noin 2500–3000 euroa. Aiemmissa teemahankkeissa toimenpiteitä on ollut noin 20.

Miten teemahankkeeseen haetaan?

Yhdistykset täyttävät teemahankkeen hakulomakkeen. Mukaan liitetään nippu liitteitä: yhdistyksen säännöt, rekisteriote, viimeisin tilinpäätös ja pöytäkirjan ote siitä yhdistyksen hallituksen kokouksesta, jossa teemahankkeen hakemisesta on päätetty.

Muita liitteitä hakemukseen voivat olla eritelty kustannusarvio, tarjoukset, rakentamiseen liittyvät piirustukset, suostumukset rakentamiseen tai muut vapaamuotoiset liitteet. Kustannusten kohtuullisuus on näytettävä hakemuksessa – hakemukseen liitetään siksi kaikki tarjoukset tai vaihtoehtoiset hintatiedot vaikkapa netistä tai hinnastoista.

Yhdistyksen nimenkirjoittajat allekirjoittavat hakemuksen. Sen voi postittaa Ykkösakselille, tai skannata ja lähettää sähköpostilla. Olkaa yhteydessä hankeneuvoja Jaana Joutseneen, puh. 050 313 5590, ennen hakemuksen lähettämistä. Ottakaa itsellenne kopio hakemuksesta.

Haku päättyy maanantaina 21.3. kello 15. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Mitä tapahtuu hakuajan päättymisen jälkeen?

Hakemukset valmistellaan Ykkösakselin hallituksen päätettäviksi. Jos hakemuksissa on täydennettävää, täydennyksiä pyydetään sähköpostilla.

Ykkösakselin hallitus päättää hakemuksista toukokuussa. Valinnassa käytetään teemahankkeen valintakriteerejä. Yhdistyksille ilmoitetaan päätöksistä sähköpostilla. Kesän alussa järjestämme infotilaisuuden, jossa kerromme teemahankkeen toteuttamisesta tarkemmin.

Hakuaika päättyi 21.3.2022 – Ykkösakselin hallitus valitsi 20 toimenpidettä

Lisätietoja teemahankkeeseen valituista toimenpiteistä on täällä.

Mistä saa lisää tietoja?

Hankeneuvoja Jaana Joutsen, puh. 050 313 5590, jaana.joutsen@ykkosakseli.fi, neuvoo teemahankkeen toteuttajia.

Yhdistyksille järjestettiin touko-kesäkuun vaihteessa etäinfoja. Tutustu infon esitykseen.