Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

LIVE 6 – Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla 6

Jaa linkki:

Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla 6 (LIVE 6) on Ykkösakselin siirtymäkauden viimeinen teemahanke.

Teemahankkeessa kehitetään monipuolisesti kylien yhteisiä tiloja, niiden käyttöä ja viihtyvyyttä. Pienillä hankinnoilla kehitetään hakijoiden edellytyksiä esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen. Toimenpiteillä kehitetään harrastustoimintaa kylissä ja luodaan uusia vapaa-ajan viettomahdollisuuksia. Teemahanke tutustuttaa uusia toimijoita Leader-toimintaan ja aktivoi asukkaita yhteiseen toimintaan kylän hyväksi. Teemahankkeen toimenpiteiden kustannukset voivat olla 1000 – 10 000 euroa, josta tuki on 50 %.

Päivitys 13.12.2021: Ykkösakselin hallitus valitsi teemahankkeeseen 22 toimenpidettä

Ykkösakselin hallitus valitsi 7.12.2021 teemahankkeeseen 21 yhdistystä ja 22 toimenpidettä. Valitut toimenpiteet ovat kustannusarvioltaan yhteensä 119 237 euroa. Tuen määrä on yhteensä 59 618 euroa. Yhdistykset arvioivat, että toimenpiteissä tehdään yli 1900 tuntia talkootöitä. Lue lisää valituista toimenpiteistä täältä.

Kuka voi hakea?

Hakija voi olla yleishyödyllinen yhdistys, joka toimii Ykkösakselin toiminta-alueella Lohjan, Karkkilan, Salon tai Vihdin kunnassa. Hakija voi olla kyläyhdistys, kotiseutuyhdistys, harrastus- tai muuta vapaa ajan toimintaa edistävä yhdistys.

Mitkä ovat investointien tavoitteet?

Teemahankkeen tavoitteet ovat:

  1. Parantaa yhteisten tilojen käyttöä ja viihtyvyyttä. Toimenpiteet ylläpitävät yhteisiä tiloja ja lisäävät niiden käyttöastetta tai säästävät energiaa. Laadukkaammat tilat piristävät yhdistysten toimintaa.
  2. Kehittää yhdistysten toimintaa pienillä hankinnoilla. Toimenpiteet luovat edellytyksiä kehittää tapahtumia tai uudistaa yhdistyksen toimintaa.
  3. Kehittää kylien harrastustoimintaa ja luoda uusia vapaa-ajan viettomahdollisuuksia tai liikuntamuotoja.
  4. Tutustuttaa uusia toimijoita Leader-hanketoimintaan ja paikalliseen kehittämiseen. Teemahankkeeseen osallistumisen kynnys on matalampi kuin omassa hankkeessa. Uudet hakijat saavat etua toimenpiteiden valinnassa.

Mihin tukea voi hakea?

Teemahankkeen toimenpiteitä ovat 1000 – 10 000 euron investoinnit, jotka toteuttavat teemahankkeen tavoitteita. Toimenpiteitä voivat olla hyvin erilaiset yhteisiin tiloihin, harrastustoimintaan tai vapaa-ajan viettoon liittyvä pienet investoinnit. Kustannukset syntyvät pienimuotoisesta rakentamisesta, tarvike-, laite-, kone- tai välinehankinnoista. Hankinnat parantavat hakijoiden toimintaedellytyksiä monin eri tavoin. Kustannuksista osa voi syntyä vastikkeettomasta työstä ja kohtuullisesta talkoomuonituksesta. Rakentamisessa suositellaan vanhaa kunnioittavaa ja vaalivaa rakennustapaa.

Esimerkkejä toimenpiteistä ovat:

  • Yhteisten tilojen korjaukset: esimerkiksi maalaukset, korjaukset, pienten rakenteiden uusimiset, pintaremontit
  • Kylätalojen käytettävyyden parantaminen: keittiö- tai wc-tilojen remontit, av-laitteiden hankinnat
  • Kylätalojen energiatehokkuuden parantaminen: lämmityksen muutokset, lisäeristykset, ilmalämpöpumppujen asentaminen, sähköistyksen tai valaistuksen uusiminen
  • Tapahtumien järjestämistä auttavat pienet hankinnat: teltat, äänentoistolaitteet, katsomot, lavarakennelmat
  • Harrastustoiminnan ja liikunnan edistäminen välinehankinnoilla tai liikuntapaikkojen rakentamisella tai korjauksilla
  • Vapaa-ajan viettoon tarkoitetut pienet hankinnat tai rakentamiset, esimerkiksi uimarantojen hankinnat, keittokatokset tai laavut

Pienten investointien lisäksi toimenpiteissä voi olla merkittävä määrä vastikkeetonta työtä. Se voi olla rakentamista tai laitteiden tai koneiden asentamista hankintojen yhteydessä

Jos toimenpide vaatii rakennuslupaa, siihen ei voi hakea tukea. Toimenpidelupa tai mahdollinen maanomistajien tai naapureiden suostumus tai sopimus liitetään mukaan jo hakemukseen. Aineettomia investointeja kuten lisensseja tai ohjelmistoja ei tueta.

Milloin toimenpide pitää toteuttaa?

Toimenpiteitä voi ryhtyä toteuttamaan Ykkösakselin hallituksen päätöksen jälkeen vuoden 2022 alusta. Toteutusaikaa on joulukuun 2022 loppuun saakka. Aikaa on siis vain yksi vuosi. Tämä on hyvä ottaa huomioon toimenpiteen suunnittelussa.

Paljonko tuki on?

Tuki on 50 %. Yksityinen rahoitus voi olla kokonaan talkootyötä. Talkootyön arvo on 15 euroa tunti. Talkootyön arvo on osa kustannusarviota. Tuki maksetaan kertakorvauksena. Tukipäätöksessä määritellään tarkoin toimenpide ja sen toteutus. Tuki maksetaan kun toimenpide on toteutettu sovitun mukaisesti. Kuitteja tai kirjanpitoa ei tarvitse enää toimittaa. Maksuhakemuksessa toimenpiteen valmistuminen näytetään valokuvilla.

Teemahankkeen maksatus on hakijoille helpompaa. Varjopuolena on se, että toimenpidettä ei voi enää tukipäätöksen jälkeen muuttaa. Huolellinen ja tarkka suunnittelu ja kustannusten arviointi on entistä tärkeämpää.

Paljonko tukea on varattu teemahankkeeseen?

Ykkösakselin hallitus on varannut tukea 75 000 euroa. Aiemmissa teemahankkeissa toimenpiteiden kustannusarviot ovat olleet keskimäärin 5000 – 6000 euroa eli tuki on ollut noin 2500 – 3000 euroa. Aiemmissa teemahankkeissa toimenpiteitä on ollut reilu 20.

Päivitys 25.10.2021:
Haku on päättynyt 18.10.2021 – hakemuksia saapui 23 kappaletta

Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 23 kappaletta. Yhteeensä tukea haettiin yli 62 000 euroa.

Ykkösakselin hallitus valitse teemahankkeen toimenpiteet joulukuussa 2021. Valinnassa käytetään valintakriteerejä. Toimenpiteet pisteytetään sen mukaan, kuinka hyvin ne toteuttavat Ykkösakselin kehittämisstrategiaa. Uudet hakijat ja erityisryhmiin kohdistuvat toimenpiteet voivat saada lisäpisteitä.

Mistä neuvoja?

Ykkösakselin hankeneuvoja Jaana Joutsen, 050 313 5590, neuvoo yhdistyksiä hankkeen toteutuksen aikana.

Materiaaleja

Pidimme teemahankkeen hakemisesta etäinfon 1.9.2021. Lue esitys.

Tammikuussa 2022 pidimme kolme etäinfoa teemahankkeen toteuttamisesta yhdistyksille. Lue esitys.

Teemahankkeen maksun hakeminen: maksuhakemuslomake LIVE 6. Lataa lomake.