Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

LIVE 5 – Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla 5

Jaa linkki:

Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla 5 (LIVE 5) on Ykkösakselin teemahanke. LIVE 5 rahoitetaan tulevan siirtymäkauden 2021 – 2022 varoista. Teemahankkeessa kehitetään monipuolisesti kylien yhteisiä tiloja, niiden käyttöä ja viihtyvyyttä. Pienillä hankinnoilla kehitetään hakijoiden edellytyksiä esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen. Toimenpiteillä kehitetään harrastustoimintaa kylissä ja luodaan uusia vapaa-ajan viettomahdollisuuksia. Teemahanke tutustuttaa uusia toimijoita Leader-toimintaan ja aktivoi asukkaita yhteiseen toimintaan kylän hyväksi. Teemahankkeen toimenpiteiden kustannukset voivat olla 1000 – 10 000 euroa, josta tuki on 50 %

Päivitys 4.5.2021: maksuhakemuslomake

Yhdistykset voivat täyttää ja lähettää maksuhakemuksen heti kun toimenpide on valmis. Hae maksua maksuhakemuslomakkeella. Täytä ja allekirjoita lomake ja lähetä se Ykkösakselille postissa tai skannattuna. Muista lähettää valokuvia toimenpiteestä erikseen sähköpostilla: jaana.joutsen@ykkosakseli.fi.

Maksuhakemusten yhteisestä aikataulusta päätetään sen jälkeen, kun teemahanke on saanut tukipäätöksen.

Päivitys 30.4.2021: Infotilaisuuksien materiaali

Järjestimme torstaina 29.4.2021 kaksi infoa teemahankkeesta Teams-kokouksena. Infossa kerroimme teemahankkeen seuraavista vaiheista ja neuvoimme toimenpiteen toteuttamista. Tutustu infon materiaaliin.

Päivitys 9.4.2021: Hallitus valitsi teemahankkeeseen 26 toimenpidettä 30.3.2021

Hallitus valitsi 26 toimenpidettä rahoitettavaksi teemahankkeessa. Tarkemmat tiedot toimenpiteistä ovat täällä.

Päivitys 2.3.3021: Haku on päättynyt maanantaina 1.3.2021

Teemahankkeen haku päättyi maanantaina 1.3.2021 kello 15. Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui 27. Hakemuksissa haetaan tukea yli 90 000 euroa. Salosta on eniten hakemuksia, 10 kappaletta. Lohjalta hakemuksia on seitsemän.  Karkkilasta ja Vihdistä on molemmista viisi hakemusta.

Ykkösakselin hallitus valitsee rahoitettavat toimenpiteet 30.3.

Kuka voi hakea?

Hakija voi olla yleishyödyllinen yhdistys, joka toimii Ykkösakselin toiminta-alueella Lohjan, Karkkilan, Salon tai Vihdin kunnassa. Hakija voi olla kyläyhdistys, kotiseutuyhdistys, harrastus- tai muuta vapaa ajan toimintaa edistävä yhdistys.

Mitkä ovat investointien tavoitteet?

Teemahankkeen tavoitteet ovat:

  1. Parantaa yhteisten tilojen käyttöä ja viihtyvyyttä. Toimenpiteet ylläpitävät yhteisiä tiloja ja lisäävät niiden käyttöastetta tai säästävät energiaa. Laadukkaammat tilat piristävät yhdistysten toimintaa.
  2. Kehittää yhdistysten toimintaa pienillä hankinnoilla. Toimenpiteet luovat edellytyksiä kehittää tapahtumia tai uudistaa yhdistyksen toimintaa.
  3. Kehittää kylien harrastustoimintaa ja luoda uusia vapaa-ajan viettomahdollisuuksia tai liikuntamuotoja.
  4. Tutustuttaa uusia toimijoita Leader-hanketoimintaan ja paikalliseen kehittämiseen. Teemahankkeeseen osallistumisen kynnys on matalampi kuin omassa hankkeessa. Uudet hakijat saavat etua toimenpiteiden valinnassa.

Mihin tukea voi hakea?

Teemahankkeen toimenpiteitä ovat 1000 – 10 000 euron investoinnit, jotka toteuttavat teemahankkeen tavoitteita. Toimenpiteitä voivat olla hyvin erilaiset yhteisiin tiloihin, harrastustoimintaan tai vapaa-ajan viettoon liittyvä pienet investoinnit. Kustannukset syntyvät pienimuotoisesta rakentamisesta, tarvike-, laite-, kone- tai välinehankinnoista. Hankinnat parantavat hakijoiden toimintaedellytyksiä monin eri tavoin. Kustannuksista osa voi syntyä vastikkeettomasta työstä ja kohtuullisesta talkoomuonituksesta. Rakentamisessa suositellaan vanhaa kunnioittavaa ja vaalivaa rakennustapaa.

Esimerkkejä toimenpiteistä ovat:

  • Yhteisten tilojen korjaukset: esimerkiksi maalaukset, korjaukset, pienten rakenteiden uusimiset, pintaremontit
  • Kylätalojen käytettävyyden parantaminen: keittiö- tai wc-tilojen remontit, av-laitteiden hankinnat
  • Kylätalojen energiatehokkuuden parantaminen: lämmityksen muutokset, lisäeristykset, ilmalämpöpumppujen asentaminen, sähköistyksen tai valaistuksen uusiminen
  • Tapahtumien järjestämistä auttavat pienet hankinnat: teltat, äänentoistolaitteet, katsomot, lavarakennelmat
  • Harrastustoiminnan ja liikunnan edistäminen välinehankinnoilla tai liikuntapaikkojen rakentamisella tai korjauksilla
  • Vapaa-ajan viettoon tarkoitetut pienet hankinnat tai rakentamiset, esimerkiksi uimarantojen hankinnat, keittokatokset tai laavut

Pienten investointien lisäksi toimenpiteissä voi olla merkittävä määrä vastikkeetonta työtä. Se voi olla rakentamista tai laitteiden tai koneiden asentamista hankintojen yhteydessä

Jos toimenpide vaatii rakennuslupaa, siihen ei voi hakea tukea. Toimenpidelupa tai mahdollinen maanomistajien tai naapureiden suostumus tai sopimus liitetään mukaan jo hakemukseen. Aineettomia investointeja kuten lisensseja tai ohjelmistoja ei tueta.

Milloin toimenpide pitää toteuttaa?

Toimenpiteitä voi ryhtyä toteuttamaan Ykkösakselin hallituksen päätöksen jälkeen huhtikuussa 2021. Toteutusaikaa on aina kesäkuun 2022 loppuun saakka. Aikaa on siis reilu vuosi.

Paljonko tuki on?

Tuki on 50 %. Yksityinen rahoitus voi olla kokonaan talkootyötä. Talkootyön arvo on 15 euroa tunti. Talkootyön arvo on osa kustannusarviota.

Mitä uutta teemahankkeessa on?

Uutta teemahankkeessa on se, että tuki maksetaan kertakorvauksena. Tukipäätöksessä määritellään tarkoin toimenpide ja sen toteutus. Tuki maksetaan kun toimenpide on toteutettu sovitun mukaisesti. Kuitteja tai kirjanpitoa ei tarvitse enää toimittaa. Maksuhakemuksessa toimenpiteen valmistuminen näytetään valokuvilla.

Teemahankkeen maksatus on hakijoille helpompaa. Varjopuolena on se, että toimenpidettä ei voi enää tukipäätöksen jälkeen muuttaa. Huolellinen ja tarkka suunnittelu ja kustannusten arviointi on entistä tärkeämpää.

Miten teemahankkeeseen haetaan?

Yhdistykset hakevat teemahankkeeseen hakulomakkeella, johon liitetään mukaan tarvittavat liitteet. Lisätietoja on hakuohjeissa.

Hakuaika päättyy maanantaina 1.3.2021 kello 15. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Ottakaa aina yhteyttä Ykkösakseliin ennen hakemuksen lähettämistä.

Ykkösakselin hallitus valitse teemahankkeen toimenpiteet maaliskuussa 2021. Valinnassa käytetään valintakriteerejä, joihin kannattaa tutustua ennen hakemuksen täyttämistä. Toimenpiteet pisteytetään sen mukaan, kuinka hyvin ne toteuttavat Ykkösakselin kehittämisstrategiaa. Uudet hakijat ja erityisryhmiin kohdistuvat toimenpiteet voivat saada lisäpisteitä.

Mistä neuvoja?

Ykkösakselin hankeneuvoja Jaana Joutsen, 050 313 5590, neuvoo yhdistyksiä. Soittakaa jo ennen hakemuksen laatimista! Voimme järjestää helposti Teams-kokouksen, jossa voi olla mukana yhdistyksen edustajia yhdestä tai useammasta yhdistyksestä. Ota yhteyttä ja kysy omaa neuvontatuokiota.

Infotilaisuus 4.1.2021

Etäinfon esitys, jossa kerrotaan teemahankkeesta yleensä ja neuvotaan hakulomakkeen täyttämisessä.