Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

LIVE 4 – Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla

Jaa linkki:

Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla 4 (LIVE 4) on jatkoa Ykkösakselin aiemmille pienten investointien teemahankkeille. Teemahankkeessa kehitetään monipuolisesti kylien yhteisiä tiloja, niiden käyttöä ja viihtyvyyttä. Pienillä hankinnoilla kehitetään hakijoiden toimintaedellytyksiä. Toimenpiteillä kehitetään harrastustoimintaa kylissä ja luodaan uusia vapaa-ajan viettomahdollisuuksia. Teemahanke tutustuttaa uusia toimijoita Leader-toimintaan ja aktivoi asukkaita yhteiseen toimintaan kylän hyväksi. Teemahankkeen toimenpiteiden kustannukset voivat olla 1000 – 10 000 euroa, josta tuki on 50 %.

Viimeinen pienten investointien teemahanke tällä ohjelmakaudella

LIVE 4 on Ykkösakselin kuudes ja viimeinen teemahanke tällä ohjelmakaudella. Se on viimeinen tilaisuus muutamaan vuoteen hakea tukea yhdistysten pieniin hankintoihin.

Ykkösakseli on varannut teemahankkeeseen tukea 75 000 euroa. Teemahankkeeseen haetaan noin 20 – 25 toimenpidettä. Hankkeen kustannusarvio on 150 000 euroa, josta tuen osuus on tuo 75 000 euroa. Yhdistysten yksityisen rahoituksen osuus on samoin 75 000 euroa. Osa siitä on vastikkeetonta työtä, jota arvioidaan kertyvän yli 3000 tuntia.

Teemahankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteet ovat:

 1. Parantaa yhteisten tilojen käyttöä ja viihtyvyyttä. Toimenpiteet ylläpitävät yhteisiä tiloja ja lisäävät niiden käyttöastetta tai säästävät energiaa. Paremmat tilat piristävät yhdistysten toimintaa.
 2. Kehittää yhdistysten toimintaa pienillä hankinnoilla.  Toimenpiteet luovat edellytyksiä kehittää tapahtumia tai muuta yhdistyksen toimintaa.
 3. Kehittää kylien harrastustoimintaa ja luoda uusia vapaa-ajan viettomahdollisuuksia tai liikuntamuotoja.
 4. Tutustuttaa uusia toimijoita Leader-hanketoimintaan ja paikalliseen kehittämiseen. Teemahankkeeseen osallistumisen kynnys on matalampi kuin omassa hankkeessa.

Esimerkkejä toimenpiteistä

Teemahankkeen toimenpiteitä voivat olla 1000 – 10 000 euron investoinnit, jotka toteuttavat teemahankkeen tavoitteita. Tuki on 50 %. Yksityinen rahoitus voi olla kokonaan talkootyötä.

Toimenpiteitä voivat olla hyvin erilaiset yhteisiin tiloihin, harrastustoimintaan tai vapaa-ajan viettoon liittyvä pienet investoinnit. Kustannukset syntyvät pienimuotoisesta rakentamisesta, tarvike-, laite-, kone- tai välinehankinnoista. Hankinnat parantavat hakijoiden toimintaedellytyksiä monin eri tavoin. Kustannuksista osa voi syntyä vastikkeettomasta työstä ja kohtuullisesta talkoomuonituksesta. Rakentamisessa suositellaan vanhaa kunnioittavaa ja vaalivaa rakennustapaa.

 • Yhteisten tilojen korjaukset: esimerkiksi maalaukset, korjaukset, pienten rakenteiden uusimiset, pintaremontit
 • Kylätalojen käytettävyyden parantaminen: keittiö- tai wc-tilojen remontit, av-laitteiden hankinnat
 • Kylätalojen energiatehokkuuden parantaminen: lämmityksen muutokset, lisäeristykset, ilmalämpöpumppujen asentaminen, sähköistyksen tai valaistuksen uusiminen
 • Tapahtumien järjestämistä auttavat pienet hankinnat: teltat, äänentoistolaitteet, katsomot, lavarakennelmat
 • Harrastustoiminnan ja liikunnan edistäminen välinehankinnoilla tai liikuntapaikkojen korjauksilla
 • Vapaa-ajan viettoon tarkoitetut pienet hankinnat tai rakentamiset, esimerkiksi uimarantojen hankinnat, keittokatokset tai laavut

Pienten investointien lisäksi toimenpiteissä voi olla merkittävä määrä vastikkeetonta työtä:

 • Pienimuotoinen rakentamista
 • Laitteiden tai koneiden asentamista hankintojen yhteydessä

Teemahankkeessa ei tueta aineettomia investointeja eikä toimenpiteitä, jotka vaativat rakennus- tai ympäristölupaa. Toimenpideluvat tai mahdolliset maanomistajien tai naapureiden suostumukset tai sopimukset hakijan on hankittava jo hakuvaiheessa.

Miten hakea mukaan teemahankkeeseen

Yhdistykset hakevat teemahankkeeseen hakulomakkeella, johon liitetään mukaan tarvittavat liitteet. Lisätietoja on hakuohjeissa.

Hakuaika päättyy perjantaina 1.11.2019 kello 15. Hakemusten pitää olla perillä Ykkösakselin toimistolla viimeistään perjantaina kello 15 mennessä. Varatkaa aikaa riittävän ajoissa hakemuksen valmisteluun, allekirjoituksiin ja perille toimittamiseen! Ykkösakselin toimisto on auki perjantaina kello 9 –  15 ja otamme vastaan hakemuksia. Postissa lähetettyjen hakemusten pitää olla perillä viimeistään perjantain postissa. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Suosittelemme, että hakemuksen toimittamista ei jätetä viimeiseen päivään – hakemuksen voi jättää vaikka heti jos se on valmis.

Toivomme myös, että jokainen hakija ottaa etukäteen yhteyttä hankeneuvojaan ennen hakemuksen jättämistä.

Ykkösakselin hallitus valitsee teemahankkeen toimenpiteet joulukuussa. Valintakriteerit ovat pääosin samoja kuin muissakin hankkeissa, mutta ensimmäistä kertaa Leader-tukea hakevat yhdistykset saavat lisäpisteitä. Jos toimenpiden kohdistuu vaikkapa nuoriin tai ikä-ihmisiin, siitäkin hakija saa lisäpisteitä. Kannattaa tutustua valintakriteereihin!

Toimenpiteiden toteuttamiseen aikaa vuoden 2020 loppuun saakka

Yhdistykset toteuttavat toimenpiteet vuoden 2020 aikana. Viimeistään 31.12.2020 pitää olla valmista, laskut maksettu ja talkoot tehty.

Teemahankkeessa tuki haetaan jälkikäteen kuten muissakin hankkeissa laskuja vastaan. Vuoden aikana on mahdollisuus hakea maksua ainakin kaksi kertaa.

Neuvontaa teemahankkeen jokaisessa vaiheessa

Hankeneuvoja Jaana Joutsen neuvoo teemahankkeen hakijoita läpi teemahankkeen. Ottakaa yhteyttä: puhelin 050 313 5590 tai sähköpostitse jaana.joutsen@ykkosakseli.fi.

Teemahankkeen esite – saa jakaa tai laittaa ilmoitustauluille.