Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

LIVE 3 – Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla

Jaa linkki:

Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla 3 (LIVE 3) on jatkoa Ykkösakselin aiemmille pienten investointien teemahankkeille. Teemahankkeessa kehitetään monipuolisesti kylien yhteisiä tiloja, niiden käyttöä ja viihtyvyyttä. Pienillä hankinnoilla kehitetään hakijoiden toimintaedellytyksiä. Toimenpiteillä kehitetään harrastustoimintaa kylissä ja luodaan uusia vapaa-ajan viettomahdollisuuksia. Teemahanke tutustuttaa uusia toimijoita Leader-toimintaa ja aktivoi asukkaita yhteiseen toimintaan kylän hyväksi.

Teemahankkeen toimenpiteiden kustannukset ovat 1000 – 10 000 euroa ja tuki 50 %.

Mitä LIVE 3 -teemahankkeella tavoitellaan?

Hankkeen tavoitteet ovat:

 1. Parantaa yhteisten tilojen käyttöä ja viihtyvyyttä. Toimenpiteet ylläpitävät yhteisiä tiloja ja lisäävät niiden käyttöastetta tai säästävät energiaa. Paremmat tilat piristävät yhdistysten toimintaa.
 2. Kehittää yhdistysten toimintaa pienillä hankinnoilla.  Toimenpiteet luovat edellytyksiä kehittää tapahtumia tai muuta yhdistyksen toimintaa.
 3. Kehittää kylien harrastustoimintaa ja luoda uusia vapaa-ajan viettomahdollisuuksia.
 4. Tutustuttaa uusia toimijoita Leader-hanketoimintaan ja paikalliseen kehittämiseen. Teemahankkeeseen osallistumisen kynnys on matalampi kuin omassa hankkeessa.

Millaisia toimenpiteet voivat olla?

Toimenpiteitä voivat olla hyvin erilaiset yhteisiin tiloihin, harrastustoimintaan tai vapaa-ajan viettoon liittyvä pienet investoinnit. Kustannukset syntyvät pienimuotoisesta rakentamisesta, tarvike-, laite-, kone- tai välinehankinnoista.

Esimerkkejä toimenpiteistä ovat:

 • Yhteisten tilojen korjaukset: esimerkiksi maalaukset, korjaukset, pienten rakenteiden uusimiset, pintaremontit
 • Kylätalojen käytettävyyden parantaminen: keittiö- tai wc-tilojen remontit, av-laitteiden hankinnat
 • Kylätalojen energiatehokkuuden parantaminen: lämmityksen muutokset, lisäeristykset, ilmalämpöpumppujen asentaminen, sähköistyksen tai valaistuksen uusiminen
 • Tapahtumien järjestämistä auttavat pienet hankinnat: teltat, äänentoistolaitteet, katsomot, lavarakennelmat
 • Harrastustoiminnan ja liikunnan edistäminen välinehankinnoilla tai liikuntapaikkojen korjauksilla
 • Vapaa-ajan viettoon tarkoitetut pienet hankinnat tai rakentamiset, esimerkiksi uimarantojen hankinnat, keittokatokset tai laavut

Pienten investointien lisäksi toimenpiteissä voi olla merkittävä määrä vastikkeetonta työtä:

 • Pienimuotoinen rakentamista
 • Laitteiden tai koneiden asentamista hankintojen yhteydessä

Teemahankkeessa ei tueta toimenpiteitä, jotka vaativat rakennus- tai ympäristölupaa. Toimenpideluvat tai mahdolliset maanomistajien tai naapureiden suostumukset tai sopimukset hakijan on hankittava jo hakuvaiheessa. Tässä teemahankkeessa ei tueta aineettomia investointeja, kuten esimerkiksi lisenssejä.

Haku on päättynyt

Hakuaika päättyi maanantaina 17.12.2018 kello 16. Hakemuksen jätti 24 yhdistystä ja hakemuksia tuli yhteensä 25.

Hakulomake oli 3325B teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma. Tarkempia tietoja toimenpiteiden hausta ja valinnasta on hakuohjeisssa.

Toimenpiteet valittiin 5.2.2019

Toimenpiteitä arvioidaan kuten muitakin hankkeita. Toimenpiteen on täytettävä kaikki pakolliset valintakriteerit ja yksi lisäkriteeri. Jos hakemuksia on enemmän kuin mitä teemahankkeeseen voidaan valita, toimenpiteet pisteytetään. Hakijat, jotka ovat uusia Leader-rahoituksen hakijoita, tai joiden toimenpiteet kohdistuvat erityisryhmiin kuten nuoriin, saavat lisäpisteitä. Valintamenettelyssä kerrotaan enemmän valintakriteereissä.

Ykkösakselin hallitus kokoontui 5.2.2019 päättämään toimenpiteiden valinnasta. Teemahankkeeseen valittiin 23 toimenpidettä. Lue lisää valituista toimenpiteistä tästä artikkelista.

Mikä on teemahankkeen aikataulu?

Ykkösakselin hallitus valitsi toimenpiteet teemahankkeeseen 5.2.2019. Tämän jälkeen yhdistykset voivat ryhtyä toteuttamaan toimenpiteitä. Siihen on aikaa aina 30.6.2020 saakka, vajaat puolitoista vuotta.

ELY-keskus teki myönteisen tukipäätöksen teemahankkeesta 6.5.2019. Tämän jälkeen toimenpiteistä voi hakea maksua. Ykkösakseli neuvoo yhdistyksiä maksun hakemisessa.

Maksun hakeminen

Ykkösakseli ohjeistaa maksun hakemisesta suoraan yhdistyksiä. Maksua haetaan maksuhakemuslomakkeella.

Haemme maksua tänä vuonna vielä seuraavasti:

Toinen maksuhakemus kustannuksista, jotka on maksettu viimeistään 31.8.2019
Maksuhakemus toimitetaan Ykkösakseli viimeistään maanantaina 16.9.2019.

Kolmas maksuhakemus kustannuksista, jotka on maksettu viimeistään 31.12.2019
Maksuhakemus toimitetaan Ykkösakseli viimeistään maanantaina 20.1.2020.

Neuvontaa toimenpiteen toteuttamiseen.

Teemahankkeen toteuttamisesta kerrottiin teemahankeinfossa torstaina 28.2.2019. Samalla allekirjoitettiin tuensiirtosopimuksia.

Tutustu infon esitykseen, jossa kerrotaan aikatauluista ja maksun hakemisesta.

Franssintalo Halikossa sai uuden maalipeitteen, rännit ja kourut aikaisemmassa LIVE-teemahankkeessa.

Kuva: Pekka Rinne

 

Syksyn 2018 hankeiltojen esitys – yleistä tietoa teemahankkeista

Karkkilan, Lohjan ja Salon hankeiltojen esitys

Teemahankekyselyn tulokset

Mitä mieltä ensimmäisen teemahankkeen yhdistykset olivat teemahankkeesta – lue lisää kyselyn tuloksista.