Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Leader-yritystuki rohkaisee yrityksen kehittämiseen

Leader-yritystuki rohkaisee yrityksen kehittämiseen

Jaa linkki:

Leader-yritystuki rohkaisee laajentamaan ja kehittämään liiketoimintaa. Yritystuki  parantaa yrityksen palveluja ja auttaa palkkaamaan lisää työntekijöitä. Ykkösakselin selvityksen mukaan yritykset ovat tyytyväisiä Leader-yritystukeen. Näin arvioivat yritystukea yritykset, jotka olivat saaneet tukea edellisenä ohjelmakautena vuosina 2007 – 2013.

Leader-yritystuki motivoi yrittämään

”Tänään Yrittäjän päivänä 5.9.2019 kannustamme maaseudun yrityksiä hakemaan yritystukea. Leader-yritystukea voivat hakea mikroyritykset, jotka suunnittelevat yli 10 000 euron investointeja ja jotka työllistävät. Voimme myöntää 20 % tukea investointeihin. Meillä on näyttöä siitä, että yritystuki todella auttaa yrityksiä”, Ykkösakselin toiminnanjohtaja Maarit Teuri sanoo.

Ykkösakseli selvitti kyselyn avulla vuosina 2007 – 2013 Ykkösakselista tukea saaneiden yritysten tilannetta. 94 % vastaajista oli sitä mieltä, että yritystukihanke oli onnistunut hyvin tai erittäin hyvin.

”Yritykset kertoivat kyselyssä, että Leader-yritystuki motivoi heitä yrittämiseen ja valoi uskoa tulevaisuuteen. Meillä on kaksi esimerkkiä yritystukea saaneesta yrityksestä, jotka ovat menestyneet erinomaisesti: juomavalmistaja Raikastamo Oy ja eläinlääkäriasema Vihtivet”, Teuri kertoo.

Molemmat yritykset saivat yritystukea ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen ja investointeihin vuosina 2008 – 2010. Raikastamossa on nyt viisi työntekijää ja sen liikevaihto on 1,5 miljoonaa euroa. Vihtivet työllistää kahdeksan työntekijää ja sen liikevaihto on vajaa miljoona euroa. ”Raikastamo ja Vihtivet vahvistivat, että yritystuki oli tärkeä yritykselle ja vauhditti yrityksen alkua”, Teuri toteaa.

Yritystukea tarjolla tänä ja ensi vuonna – ohjelmakausi päättymässä

Leader-yritystuen haku Ykkösakselista on jatkuvaa. Ykkösakseli voi myöntää rahoitusta investointeihin vielä tänä ja ensi vuonna EU:n maaseuturahaston nykyisestä kehittämisohjelmasta 2014 – 2020. Ohjelmakausi päättyy siis ensi vuonna, jolloin tehdään viimeiset tukipäätökset.

Ykkösakseli neuvoo yrityksiä tuen hakemisessa. Kannattaa ottaa yhteyttä Ykkösakseliin ja selvittää tuen mahdollisuudet hyvissä ajoin etukäteen ja ehdottomasti ennen kuin investointia toteutetaan.

Ykkösakselin yritystukikyselyn keskeiset tulokset

Kysely lähetettiin keväällä 49 yritystukihankkeelle. Vastauksia saatiin 16 yritykseltä. Vastausprosentiksi muodostui 35 %. Vastaajista kahdeksan oli saanut tukea ensimmäisen työntekijän palkkaukseen eli yritystoiminnan käynnistystukea, kuusi investointitukea ja kaksi kehittämistukea.

Tulosta