Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Sivuston navigaatio

Kansainvälisyys

Jaa linkki:

Ykkösakseli pyrkii mahdollisuuksien mukaan edistämään kansainvälisyyttä. Kansainvälistymisen tavoitteena on yhteistyön lisäämisen, konkreettisten yhteishankkeiden ja toimien toteuttamisen, kansainvälisten ja alueiden välisten yhteistyöverkkojen luomisen kautta tuoda lisäarvoa maaseutualueille sekä kansainvälisen osaamisen lisääntyminen.

Tavoitteena on löytää uusia ideoita ja ratkaisuja Leader-ryhmän toiminta-alueen kehittämisessä esiin tulleisiin ongelmiin sekä luoda uutta ja uudenlaista yhteistyötä eri maaseutualueiden välillä. Näin luodaan edellytyksiä maaseudun elinkeino- ja työllisyysmahdollisuuksien lisäämiselle.

Yhteistoimintaa toimijoiden kesken kehitetään niin Ykkösakselin alueen sisällä (esim. Länsi-Uudenmaan ja Salon alueen toimijoiden välillä) kuin naapurissa olevien Leader-ryhmien kesken  ja näiden alueiden toimijoiden kanssa unohtamatta kansainvälisen yhteistyön ja toiminnan kehittämistä. Alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö on tärkeää strategian tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Parhaimmillaan kansainvälinen yhteistyö tuo uusia ajatuksia, ideoita ja toimintatapoja.

Lue lisää kansainvälisyydestä Leader-toiminnassa maaseutu.fi-sivulta.