Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Sivuston navigaatio

Ykkösakselin strategia

Jaa linkki:

Ykkösakselin  strategia Lisää kierroksia! on valmisteltu yhteistyössä alueen toimijoiden ja Ykkösakselin hallituksen kanssa. Strategia ohjaa Ykkösakselin työntekijöiden ja hallituksen työskentelyä. Ykkösakselin hallitus valitsee strategian pohjalta laadittujen valintakriteerien perusteella rahoitettavat hankkeet. Ykkösakseli on saanut kehittämisstrategian toteuttamiseen Maaseuturahaston kautta ohjelmakaudella 2014-2020 julkista rahoitusta 5,57 miljoonaa euroa.

Tähän mennessä Ykkösakseli on myöntänyt Leader-rahoitusta 3,6 miljoonaa euroa 108 hankkeelle.  (Tilanne helmikuussa 2019)

Ykkösakselin strategian perusteella on laadittu visio.

Ykkösakselin visio: Toiminta-alue vuonna 2020

Toiminta-alue on vetovoimainen, viihtyisä, aktiivinen sekä taloudellisesti ja sosiaalisesti tasapainoinen. Palveluita tuotetaan paikallisesti monin eri tavoin. Yhteistyötä tehdään sekä alueen sisällä että sen ulkopuolelle. Alueella on runsaasti uusia yrittäjiä onnistuneiden sukupolvenvaihdosten sekä uusien ja kannattavien pienyritysten myötä. Ympäristön merkitys on tiedostettu ja luonnon tarjoamia mahdollisuuksia alueen kehittämisessä on opittu hyödyntämään. Paikallisidentiteettiä hyödyntävät ja vahvistavat kylät, taajamat ja kaupunginosat ovat elinvoimaisia ja toimivat aktiivisesti oman alueensa kehittämiseksi. Kansalaistoiminnan ja kunnan yhteistyö on järjestetty tulokselliseksi suoraan demokratiaan tukeutuen. Vapaa-ajan asukkaat ja nuoret ovat mukana oman alueensa kehittämistyössä.

Ykkösakselin vision toteuttamiseksi toiminnan painopisteiksi on valittu Vahvistuva paikallisuus, Toimivat yhdyskunnat ja huolenpito ympäristöstä sekä Alueen elinkeinoelämä ja paikallinen yrittäjyys. Painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet on valittu Ykkösakselin järjestämien tilaisuuksien annin, kyselyn tulosten, yhteistyökumppanien kanssa käytyjen keskustelujen sekä hallituksen useiden strategiaa valmistelevien kokousten pohjalta.

Ykkösakselin hallitus on strategian pohjalta määritellyt valintakriteerit, jotka ohjaavat hankkeiden valintaa. Valintakriteerit ovat jaoteltu pakollisiin kriteereihin sekä hanketyypin (yleishyödylliset hankkeet, yrityshankkeet ja kansainväliset hankkeet) mukaisiin lisäkriteereihin.

 

Lue lisää: Valintakriteerit, Kansainvälisyys, Ykkösakselin aiempi toiminta