Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Mitä Leader on?

Jaa linkki:

Leader on toimintatapa, jonka kantavana teemana on alhaalta ylöspäin -periaate eli hankkeiden valmistelu ja päätösvalta rahoitettavista hankkeista on tavallisilla ihmisillä, jotka ovat kotiseutunsa parhaita asiantuntijoita. Kuka tahansa voi tulla toimintaan mukaan.

Leader Ykkösakselin toiminta noudattaa Leader-toiminnan perusperiaatteita. Näiden lisäksi toimintaamme kuvaavat tavoitettavuus ja avoimuus sekä henkilökohtainen ja asiantunteva palvelu.

 1. Alueperusteisuus
  • Leader-ryhmän strategia laaditaan omalle alueelle laajalla yhteistyöllä, joka huomioi alueen rakenteen
 2. Alhaalta ylöspäin -periaate
  • Hankkeiden valmistelu ja päätösvalta rahoituksesta on paikallisilla, sillä he ovat kotiseutunsa parhaita asiantuntijoita.
  • Toiminta on avointa kaikille.
 3. Paikallinen kumppanuus
  • Kolmikanta: julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyö
  • Toiminta ja päätöksenteko ei ole hierarkkista
 4. Monialaisuus
  • Toimijoiden yhteistyö ylittää eri sektorirajat ja toiminta perustuu kumppanuudelle ja vuorovaikutukselle.
 5. Innovatiivisuus
  • Toiminnan tavoitteena on uusien toimintatapojen ja menetelmien kokeilu ja luominen kestävää kehitystä, elinkeinoja ja työllisyyttä edistäen.
 6. Alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö
  • Yhteistyöllä vaihdetaan kokemuksia ja opitaan uutta.
 7. Verkostoituminen
  • Verkostoitumalla kootaan resursseja sekä paikallisesti että kansainvälisesti: asukkaat, järjestöt, yritykset ja julkinen sektori.
 8. Hajautettu hallinto ja rahoitus
  • EU:n ja valtion lisäksi noin puolet rahoituksesta tulee paikallisilta toimijoilta: alueen kunnilta ja hankkeita toteuttavilta toimijoilta.

Lue lisää leadersuomi.fi