Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Leader-toiminta

Jaa linkki:

Ykkösakselin tehtävänä on herättää kiinnostusta maaseudun kehittämistä kohtaan, tärkeimpinä toimenpiteinä ovat: toimijoiden aktivointi, hankeideoiden seulonta, hankkeiden suunnittelussa auttaminen, rahoitettavien hankkeiden valinta, hankkeiden toteutumisen tukeminen sekä tiedonvälitys. Tärkeä osa yhdistyksen hallituksen jäsenien ja toimihenkilöiden työtä on tiedottaa toiminta-alueen kehittämisrahoituksesta ja siihen liittyvästä Leader-työstä.

Ykkösakselin hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet. Hallituksen kokoonpanossa toteutetaan kolmikantaperiaatetta: kolmasosa jäsenistä on julkisen sektorin edustajia, kolmasosa yhdistysten/yritysten edustajia ja kolmasosa maaseudun asukkaita. Hallituksen jäsenen toimikaudet on rajattu kahteen kolmivuotiskauteen.

Leader-toiminnan laadun varmistamiseksi Ykkösakseli on ollut mukana Leader-ryhmien laatutyössä. Työn tuloksena valmistui syksyllä 2014 Ykkösakselin laatukäsikirja, jossa on kuvattu toiminnan keskeiset prosessit ja menetelmät toiminnan laadun varmistamiseksi.

Ykkösakseli on tehnyt jo vuosia töitä maaseudun kehittämiseksi. Tällä ohjelmakaudella Ykkösakseli on tuomassa Leader-periaatteita myös kaupunkeihin. Toiminnassa korostuu tällöin paikallisuus (alue, toimijat), kumppanuus (julkinen, yksityinen, järjestöt, vapaaehtoistyö), uudet tavat toimia ja innovaatiot, monialaisuus, verkostoituminen sekä yhteistyö alueen kaupunkien ja kaupunginosien sekä kaupunkien ja maaseutualueiden välillä.
Lue lisää Paikal-hankkeesta Salon keskustassa.

Lue lisää Paikallinen kehittäminen Lohjan keskustassa 2016-2018-hankkeesta.

Ykkösakseli toteuttaa laatimaansa paikallista maaseudun kehittämisstrategiaa Lisää kierroksia! vuosina 2014–2020. Oman kehittämisohjelmansa kautta yhdistys toteuttaa osaltaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020.

Lue lisää maaseutuohjelmasta maaseutu.fi

Lue lisää: leadersuomi.fi