Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Kuninkaantie uuteen kukoistukseen

Jaa linkki:

 

Kuninkaatie uuteen kukoistukseen -hanke on päättynyt

Kuninkaantie on vanha postireitti Norjan Bergenistä Oslon ja Tukholman kautta Maarianhaminaan, edelleen Saaristomeren kautta Turkuun ja Etelä-Suomen halki Venäjälle Viipuriin ja Pietariin asti.

Kuninkaantie oli Uudenmaan liiton ylläpitämä tavaramerkki, jolle on myönnetty matkailutiestatus. Uudenmaan Liiton hallinnassa ollut tavaramerkki päättyi 31.7.2016.

Hankkeessa selvitettiin vaihtoehdot, joilla Kuninkaantie-tavaramerkki saadaan säilytettyä ja sen ympärille muodostunut matkailutoimijoiden verkosto herätettyä uudelleen toimintaan.

Hankkeen tavoitteet olivat:

1. Varmistaa, että Kuninkaantie-tavaramerkki saadaan pysymään yleisesti ja edullisesti hyödynnettävissä olevana tuotemerkkinä ja että Kuninkaantien matkailutie-status saadaan säilymään
2. Selvittää ja etsiä toimijat, jotka kiinnostuvat tuotemerkin ylläpidosta, mahdollisesti löytää kokonaan uusi toimija
3. Listata ne paikalliset yritykset, yhdistykset ja luontokohteet, jotka selvästi liittyvät Kuninkaantiehen
4. Koota alueiden toimijoita työpajoihin, joissa käydään läpi kiinnostus osallistua Kuninkaantie -brändin hyödyntämiseen
5. Sitouttaa toimijat brändin hyödyntämiseen
6. Järjestää vuoden 2017 aikana teematapahtumia, joiden avulla Kuninkaantietä tuodaan esiin
7. Toiminnan jatkon suunnittelu

Hanke toteutettiin seitsemän Leader-ryhmän, Varsin Hyvä ry:n, I Samma Båt – Samassa Veneessä ry:n, Ykkösakseli ry:n, Pomoväst rf:n, Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry:n, Kehittämisyhdistys SILMU ry:n ja Kehittämisyhdistys Sepra ry:n, yhteisenä alueiden välisenä hankkeena. Leader-ryhmät vastasivat hankkeen rahoituksesta ja toteutuksesta.

Hankkeen vetäjänä toimi hankekoordinaattori Mia Aitokari.

Hankkeen loppuraportti

Kuninkaantien yhdistyksen kotisivut www.kuninkaantie.info

Kuninkaantie Kungsvägen julkinen ryhmä Facebookissa


Kuninkaantien taide- ja kulttuurifestivaalikartoitus

Ykkösakseli ry teetti Kaikille säädyille – Kuninkaantien taide- ja kulttuurifestivaalikartoituksen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella 2017. Kartoituksen tarkoituksena oli avustaa ”Kuninkaantie uuteen kukoistukseen” -hanketta keräämällä ja konseptoimalla ideatasolla Kuninkaantien varren festivaaleihin liittyviä kulttuurisia sisältöjä reitin temaattiseen kehitystyöhön1. Kuninkaantie on kulttuurimatkailu- ja aluekehityskäyttöön konstruoitu käsite, jota vastikään perustetun Kuninkaantien yhdistyksen tulisi jatkossa työstää yhteistyöpinnaksi toimijoille ja tarinaksi niin paikallisille kuin matkailijoille. Kartoituksella avustettiin Kuninkaantien teeman tulkintoja ja näitä sisältöjä markkinoivan tarinan tai tarinoiden kehittämistä yhteiseksi kontekstiksi monialaiselle verkostoitumiselle ja tuotteistamiselle.

Kuninkaantien taide- ja kulttuurifestivaalikartoitus, Marianne Lehtimäki


Kuninkaantien yhdistys perustettiin 7.12.2016 Vantaalla

Uusi matkailutieyhdistys Kuninkaantie -Kungsvägen, perustettiin itsenäisyyspäivän jälkeisenä päivänä Vantaalla. Yhdistyksen vaikutuspiirissä on yli kaksikymmentä kuntaa ja kolme maakuntaa sekä lukematon määrä matkailutoimijoita eri sektoreilta. Perustamiskokouksessa oli läsnä edustajia sekä kaupungeista, museoista, yritysmaailmasta että yhdistyksistä.

Kuninkaantie, joka kulkee koko Etelä-Suomen halki, on Suomen vanhin virallinen matkailutie ja eräs Suomen merkittävimmistä teistä 1300-luvulta eteenpäin. Historioitsija, Kuninkaantie-opas Torsti Salonen, joka valittiin uuden yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi, valotti perustamiskokouksessa tien historiaa.

Uuden yhdistyksen tehtäviin kuuluu matkailutien toimijoiden edunvalvonta. Yhdistys toimii myös neuvottelu- ja sopimustahona virallisiin tahoihin ja pyrkii siirtämään itselleen Kuninkaantien matkailutiestatuksen, josta Uudenmaan maakuntaliitto luopui.

Kuninkaantiellä on potentiaalia myös kansainväliseen kulttuurireittitoimintaan. Tie ulottuu Norjan Bergenistä Venäjälle Pietariin asti. Kuninkaantien potentiaali on nimenomaan sen toimijakentän moninaisuudessa. Harvan matkailutien varrella on yhtä paljon nähtävyyksiä ja palveluita kuin Kuninkaantien.

Kuninkaantien yhdistyksen kotisivut www.kuninkaantie.info