Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Käytetyt koneet ja laitteet tukikelpoisia yleishyödyllisissä hankkeissa

Käytetyt koneet ja laitteet tukikelpoisia yleishyödyllisissä hankkeissa

Jaa linkki:

Valtioneuvosto teki 8.6.2017 pieniä muutoksia valtioneuvoston asetukseen maaseudun hanketoiminnan tukemisesta. Nyt myös yleishyödyllisissä hankkeissa voidaan tukea käytettyjen koneiden ja laitteiden hankintoja. Vastaava muutos oli tullut jo 1.4.2017 voimaan yrityshankkeissa. Lisäksi tuettavien hankkeiden kustannusten alaraja laskee hieman, koska nyt julkiseen tukeen lasketaan Euroopan unionin ja valtion tuen lisäksi kuntien rahoitus. Julkisen tuen määrän on oltava hankkeissa vähintään 5000 euroa. Esimerkiksi yleishyödyllisen investointihankkeen alaraja laskee aikaisemmasta 12 500 eurosta 10 000 euroon.

Käytettyjen koneiden ja laitteiden hankintoja voidaan tukea

Investoinnin hyväksyttäviin kustannuksiin tuli muutama muutos. Tärkein niistä on käytettyjen koneiden, laitteiden, välineiden ja kaluston hyväksyminen tukikelpoisiksi kustannuksiksi. Käytettyjen koneiden ja laitteiden tukeminen edistää materiaalitehokkuutta, resurssien tehokasta käyttöä ja kiertotaloutta, valtioneuvosto perustelee.

Pääsääntöisesti maaseutuohjelmassa tuetaan uusia koneita ja laitteita, mutta perustelluista syistä nyt voidaan tukea myös käytettynä hankittuja koneita. Sellaisten koneiden hankintaa ei kuitenkaan tueta, jotka ovat lähellä teknis-taloudellisen käyttöikänsä loppua.

Investoinnin hyväksyttäviä kustannuksia ovat tarvittavat sähkö-, lämpö-, vesi- ja viemäri- sekä tietoliikenneliittymistä aiheutuvat kustannukset. Näitä kustannuksia voidaan tukea ainoastaan osana tuettavaa toimenpidettä. Liittymistä aiheutuvat kustannukset ovat osa aineellisen investoinnin toteuttamista, sillä esimerkiksi rakennus ei olisi käyttökelpoinen ilman liittymiä.

Pienempiä hankkeita voidaan toteuttaa

Tuen vähimmäismäärä on hankkeissa 5000 euroa. Aikaisemmin siihen sisältyi vain avustus Euroopan unionin tai valtion varoista. Nyt tuen vähimmäismäärään sisältyy myös muu kansallinen julkinen rahoitus kuten kuntien ja seurakuntien rahoitus. Muutos laskee hieman euromääräistä hankkeiden kustannusten alarajaa. Esimerkiksi jos Ykkösakseli tukee yleishyödyllistä investointihanketta 50 prosentilla, hankkeen kustannus voi olla nyt 10 000 euroa. Se on 2 500 euroa vähemmän kuin aikaisemmin. Kehittämishankkeessa, jossa tukiprosentti on vaikkapa 70 %, kustannusten alaraja on nyt noin 7200 euroa. Muutos helpottaa pienempien hankkeiden toteuttamista.

Tulot eivät vaikuta alle 50 000 euron hankkeissa

Aikaisemmin kaikissa hankkeissa hankkeiden tulot on otettu huomioon tuen määrässä. Nyt tulojen vähentämistä tuesta ei enää sovelleta, jos hankkeen kustannusten kokonaismäärä on enintään 50 000 euroa. Tämä helpottaa yhdistysten oman rahoituksen keräämistä hankkeiden yhteydessä. Enää ei tarvitse pohtia, mikä voitaisiin määritellä hankkeen tuloksi ja mikä ei.

Kaikki muutokset täsmentävät ja helpottavat yleishyödyllisten hankkeiden toteuttamista. Muutokset koskevat hankkeita, jotka ovat tulleet vireille 13.6.2017 jälkeen.

Kuva: (c) maaseutuverkosto, Martina Motzbäuchel

Tulosta