Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Investointituen rajoituksia

Jaa linkki:

Tietyt hankinnat ja toimintamuodot ovat kokonaisuudessaan poissuljettuja maaseudun investointituesta. Seuraavia investointeja ei tueta lainkaan:

  1. Traktorin hankinta
  2. Liikennealan investoinnit
  3. Puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta
  4. Käytössä olevan koneen tai laitteen korvaaminen uudella, ellei käyttöön oteta nykyteknologiaa tai kokonaan uutta teknologiaa tai toimintaa olennaisesti laajenneta
  5. Energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit
  6. Toisen yrityksen osakkeiden, osuuksien tai liiketoiminnan hankinta tai toimenpide, jonka tarkoituksena on yrityksen omistajanvaihdoksen rahoittaminen (tukea voidaan kuitenkin myöntää sellaisten kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden hankintaan, jotka oikeuttavat hallitsemaan kehittämistukilain mukaan tukikelpoisessa yritystoiminnassa käytettävää toimitilaa)
  7. Kiinteistön tai rakennusten hankinta julkisyhteisöltä, jollei hankinnan kohde ole ollut käyvän hinnan selvittämiseksi julkisesti myytävänä vähintään kahden kuukauden ajan tai sen hankintahinta perustuu vähintään kahden myyjästä riippumattoman itsenäisen arvioijan käyvän hinnan arvioon