Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Mikä on hanke?

Jaa linkki:

Hanke on aiheeltaan ja kestoltaan rajattu tehtävä, joka lähtee paikallisesta tarpeesta ja/tai paikallisilta toteuttajilta. Hankkeen tavoitteena on jonkin todetun ongelman ratkaiseminen tai idean kehittäminen käytännön toiminnaksi. Hankkeella on tietyt tavoitteet ja määrätty toiminta-aika sekä oma budjettinsa.

Kun ryhdyt suunnittelemaan hanketta, ota yhteyttä Ykkösakselin toimistoon. Varmistetaan yhteistuumin ideasi soveltuvuus Lisää kierroksia! -kehittämisstrategiaan ja käydään läpi hankkeen valmistelun kannalta tarpeelliset asiat. Näin vältyt turhan työn tekemiseltä. Hakemuksia voi jättää Ykkösakseliin mihin aikaan vuodesta hyvänsä, koska käytössä on ns. jatkuvan haun -periaate.

Meillä ideasi jalostetaan yhteistyössä hankesuunnitelmaksi. Se on paitsi oma työsuunnitelmasi myös pohja Ykkösakselin hallituksessa tehtävälle päätökselle. Jatkossa hankesuunnitelmasi on hankkeen toteutuksen käsikirjoitus ja siksi ideasi muotoilu suunnitelmaksi kannattaa tehdä huolella. Varaudu riittävään väliaikaisrahoitukseen, sillä hankkeen myönnetty tuki maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen.

Hyvällä hankkeella on aina selkeä tarve ja se hyödyttää mahdollisimman monia. Sillä päästään vaikutuksiin, jotka näkyvät vielä pitkään hankkeen päätyttyä. Pääsääntönä onkin, että hankkeella tulisi olla jatkuvuutta tai pysyviä vaikutuksia toteutusajan päättymisen jälkeenkin.

 

Voit aloittaa hankkeesi omalla riskilläsi, kun hankehakemus on tallennettu Hyrrä-järjestelmään ja sieltä on tullut vireilletuloilmoitus. Ensin Ykkösakselin hallitus tarkastelee hankkeen tarkoituksenmukaisuutta Lisää kierroksia! -kehittämisstrategian ja asetettujen valintakriteerien perusteella. Tämän jälkeen hallituksen päätös perusteluineen lähetetään Uudenmaan ELY-keskukseen, joka voi poiketa Ykkösakselin hallituksen päätöksestä vain, jos se ei ole lakien ja asetusten mukainen.

Hanke- eli tukipäätöksen saat Uudenmaan ELY-keskukselta sähköisesti Hyrrä-palvelun kautta. Tukipäätös tulee lukea huolella läpi, sillä päätös saattaa poiketa hakemuksestasi toimenpiteiden tai kustannusten osalta, myös päätöksen ehtoihin tulee tutustua.

Hanketta toteuttaessasi saat opastusta hankkeen kaikissa vaiheissa meiltä. Hankkeen maksatusvaihetta varten sinulla tulee olla tiliotteet, kuitit, matkakulut, työsopimukset, työajan seuranta jne. dokumentoituna. Hankkeen päättyessä tehdään loppumaksatus ja loppuraportti.