Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Hankkeen toteuttaminen

Jaa linkki:

Hakija toteuttaa hanketta hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeen toteutuksen tulee seurata hakemisen yhteydessä laadittua ja hankepäätöksessä hyväksyttyä hankesuunnitelmaa. Hankkeessa toiminta sekä hankinnat tapahtuvat aina ensin hakijan väliaikaisrahoituksella. Maksuun haetaan hankepäätöksellä hyväksyttyjen toteutettujen toimien kustannuksia maksutositteita vastaan.

Tutustu tukipäätöksen ehtoihin huolellisesti.

Toisinaan hanketta ei pystytä toteuttamaan suunnitelman mukaisesti. Tällöin hakijan on tehtävä muutoshakemus ja muutettava hankesuunnitelmaa. Ota yhteyttä Ykkösakseliin ennen muutoshakemuksen tekemistä. ELY-keskus tekee muutospäätöksen, jonka jälkeen voit jatkaa hankkeen toteuttamista muutetun hankesuunnitelman mukaisesti. On tärkeää tehdä muutoshakemus ennen muutoksen toteuttamista, jotta syntyneet kulut ovat tukikelpoisia.

Hankkeen päätyttyä loppumaksun yhteydessä toimitetaan loppuraportti. Lisäksi hankkeen aikana kerätään vuosittain hankkeista seurantatiedot, joilla mitataan maaseutuohjelman vaikuttavuutta. ELY-keskus seuraa hankkeen toteutumista myös loppumaksun jälkeen noin viisi vuotta.

Hankkeen aikana hakijalla on velvollisuus viestiä hankkeestaan ja noudattaa annettuja viestintäohjeita.