Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Sivuston navigaatio

Hankkeen talous

Jaa linkki:

Hakijan tulee suunnitteluvaiheessa miettiä kuinka hankkeen väliaikaisrahoitus (= raha jolla hankkeen toiminta toteutetaan ennen maksuun hakemista) ja omarahoitus hoidetaan.

Hakija päättää palkkakuluja sisältävän kehittämishankkeen hakemusvaiheessa haetaanko hankkeen välilliset kustannukset todellisina vai prosenttimääräisinä 15% tai 24% korvauksina. Välillisten kulujen osuus lasketaan hankkeen hyväksytyistä palkkakustannuksista.

Flat rate 24 % -mallissa hankkeen kustannusarviossa ei tarvitse eritellä ns. välillisten kulujen (katso alla oleva taulukko) osuutta eikä niitä tarvitse maksuhakemuksessa esittää kirjanpidon tosittein. Kaikki välittömät (katso alla oleva taulukko) kulut tulee sen sijaan eritellä normaalisti ja myös maksuhakemuksessa todentaa kirjanpidon kautta. Välillisten kulujen osuus on 24 % hankkeen hyväksytyistä palkkakuluista.

Flat rate 15 % -mallissa hankkeen kustannusarviossa ei tarvitse eritellä alla olevan taulukon mukaisten välillisten kulujen osuutta eikä niitä tarvitse maksuhakemuksessa esittää kirjanpidon tosittein. Kaikki alla olevan taulukon mukaiset välittömät kulut tulee sen sijaan eritellä normaalisti ja myös maksuhakemuksessa todentaa kirjanpidon kautta. Välillisten kulujen osuus on 15 % hankkeen hyväksytyistä palkkakuluista. Erotuksena 24 % mallille, hankehenkilöstön matkakulut eivät kuulu välillisiin prosenttimääräisiin kuluihin. Tämä kustannusmalli on käyttökelpoisin hankkeessa jossa matkakulujen osuus on suuri. Välillisten kulujen osuus on 15 % hankkeen hyväksytyistä palkkakuluista.

Hankkeen tuki maksetaan toteutuksen jälkeen hakemusvaiheessa valitun kustannusmallin perusteella. Kehittämishanketuen maksamista on haettavat vähintään kerran vuodessa ja kaikkien hankkeiden viimeisen erän maksamista on haettava neljän kuukauden kuluessa hankkeen päätyttyä. Maksua voi hakea enintään neljä kertaa vuodessa. Hakijan tulee varautua riittävään väliaikaisrahoitukseen. Hakijan on myös selvitettävä hakemuksessa kuinka omarahoitusosuus kerätään.

Hankkeen maksuhakemus palautetaan Hyrrään ja ELY-keskus tekee hakemuksen perusteella maksupäätöksen. Saat meiltä yleistä neuvontaa maksuhakemuksen laatimisesta.