Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Kun sinulla on idea, ota meihin yhteys

Jaa linkki:

Leader-tuen hakeminen on yksinkertaista. Kun sinulla on idea, ota meihin yhteys. Autamme sinua mielellämme.

Näin lupasi Liiteri-lehti vuonna 1998. Onko mikään muuttunut hankemaailmassa?

Lounais-Suomen Itsenäisten Maaseutuyrittäjien silloinen logo

Lounais-Suomen Itsenäisten Maaseutuyrittäjien silloinen logo

Lounais-Suomen Itsenäiset Maaseutuyrittäjät (LSIM), Ykkösakselin edeltäjä, julkaisi ensimmäisinä vuosinaan tabloid-lehteä, jossa kerrottiin tuen hakemisesta ja tuetuista hankkeista. Hankeohjeet ovat käypiä tänäkin päivänä. Kertaus on opintojen äiti, ja perusasiat kannattaa kertoa juurta jaksaen. Otetaan muutama esimerkki.

Leader-toiminnan tavoitteet on kirjattu huutomerkeillä höystettyinä.

Lyhyesti sanottuna tuemme hankkeita, jolla kehitetään elinkeinoja, synnytetään alueellemme uudenlaista toimintaa ja edistetään maaseudun kehittymistä paikallisten ihmisten ideoiden pohjalta ja paikallisin voimin! Myös kulttuuri- ja henkisten hankkeiden tukeminen on mahdollista; samoin nuorisoon kohdistuvat hankkeet!

Lyhyesti sanottuna oli ehkä liikaa luvattu. Sen sijaan lehdessä kerrotaan perinpohjaisesti, mikä on hanke. Erittäin käyttökelpoinen on kysymyspatteristo, jolla tarkistetaan hankkeen kelvollisuus.

Mihin toiminnalla pyritään? Onko tavoite selkeä ja realistinen? Kuinka paljon tarvitaan aikaa? Onko aikataulu realistinen? Kuka toteuttaa hankkeen? Ketkä ovat kumppaneita? Miten aion mitata tavoittelemiani asioita? Mitkä ovat käytössä olevat resurssit (=raha ja ihmiset)? Ovatko ne oikeassa suhteessa tavoitteisiin?

Hanketyyppejä oli ensimmäisenä ohjelmakautena neljä: koulutushankkeet, markkinatutkimukset ja toteutettavuusselvitykset, kehittämishankkeet ja investointihankkeet. Nämä kuulostavat edelleen tutuilta. Tukea sai koulutushankkeeseen jopa 90 prosenttia, kun taas yritysten investointeja tuettiin vain 15 prosentilla. Luvut eivät ole kaukana nykyisistä.

Vuonna 1998 LSIM jakoi tukea kuusi miljoonaa markkaa. Vuoden aikana hakukierroksia oli kolme ja päätöksiä tehtiin toukokuussa, elokuussa ja marraskuussa. Nykyisin hanketukia voi hakea läpi vuoden, mutta päätökset tehdään Ykkösakselin hallituksessa yleensä kerran kuussa.

Kuten nykyisinkin, hakemukseen ja maksuun vaadittiin paljon liitteitä. Ehkä siksi ohjeistuksen lopuksi tätä seikkaa lievennettiin lupauksella, että LSIM:n toimihenkilöt avustavat hankkeen suunnittelussa, hakemuslomakkeet täyttämisessä ja projektin (eli siis hankkeen) läpiviemisessä mahdollisuuksien mukaan.

Onko siis mikään muuttunut 20 vuodessa? Toki, moni asia on muuttunut. Vuonna 1998 haku oli paperilomakkeilla ja toimistossa oli faksi. Nyt haku on sähköinen ja sähköposti on korvannut faksin. Mutta jos Liiterin ohjeistuksesta korjaisi muutamat asiavirheet, itse Leader-toiminnan ydin olisi samanlainen. Siitä vain ideoimaan ja hakemaan!

Lue Liiteri-lehden hankeohjeistusta vuodelta 1998

Tulosta