Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Hankkeiden seurantatietoja kerätään tammikuussa

Jaa linkki:

(c) maaseutuverkosto, Martina Motzbäucher

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettujen kehittämishankkeiden ja yritystukien tuensaajilta kerätään seurantatietoja tammikuussa. Tiedot voi ilmoittaa sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa tai paperilomakkeilla. Hankkeet, joita seurantatietojen kerääminen koskee, ovat saaneet  Ykkösakselilta sähköpostia asiasta tällä viikolla.

Yli vuoden kestävissä hankkeissa tuensaajat ilmoittavat seurantatiedot vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Alle vuoden kestävissä hankkeissa seurantatiedot ilmoitetaan hankkeen toteutusajan päätyttyä tai viimeistään viimeistä maksuerää haettaessa. Nyt kerätään seurantatietoja vuosilta 2015 ja 2016. Seurantatietoja ovat mm. hankkeesta hyötyvän maaseutuväestön määrä, tehdyt talkootunnit tai koulutuspäivien ja osallistujien määrät.

Yritystukia vuosina 2015 ja 2016 saaneet yrittäjät toimittavat myös seurantatiedot tammikuun loppuun mennessä. Jos tuensaajan saaman julkisen tuen määrä ylittää 5000 euroa, seurantatiedot toimitetaan lisäksi kahden vuoden kuluttua tuen viimeisen erän maksamisesta. Yritystukien seurantatietoja ovat mm. syntyneet työpaikat.

Seurantatiedot mittaavat rahoituksen vaikuttavuutta

Seurantatietoja avulla arvioidaan maaseutuohjelman vaikuttavuutta ja sen tavoitteiden toteutumista. Samalla seurataan julkisten varojen käyttöä. Tiedot toimitetaan Euroopan komissiolle, joka seuraa niiden avulla maaseutuohjelman toteuttamista eri jäsenmaissa.

Seurantatiedot voi nyt ensimmäistä kertaa toimittaa sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelun kautta. Ykkösakseli tarkistaa seurantatiedot ja lähettää ne eteenpäin ELY-keskukselle.

Lisätietoja antavat Ykkösakselin hankeneuvojat.

Ohje hanketukien seurantatietojen toimittamisesta Hyrrässä

Ohje yritystukien seurantatietojen toimittamisesta Hyrrässä

Tulosta