Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Erkki Ollakka Karkkilasta valittiin Ykkösakselin varapuheenjohtajaksi

Erkki Ollakka Karkkilasta valittiin Ykkösakselin varapuheenjohtajaksi

Jaa linkki:

Karkkilalainen Erkki Ollakka on valittu Ykkösakselin varapuheenjohtajaksi. Ollakka edustaa hallituksessa julkista sektoria, koska hän on Karkkilan kaupunginhallituksen varajäsen. Ollakka valittiin syksyllä toiseksi kolmivuotiskaudeksi Ykkösakselin hallitukseen.

Ykkösakselin hallituksen toinen karkkilalainen jäsen on Katja Etolin, joka on Ollakan henkilökohtainen varajäsen. Etolin valittiin uutena jäsenenä hallitukseen syyskokouksessa. Hänkin edustaa julkista sektoria kaupunginvaltuuston jäsenenä.

Erkki Ollakan selfie – ja taustalla mikäpä muu kuin Ahmoon työväentalo!

Erkki Ollakka, olet ollut kolme vuotta hallituksessa ja jatkat vielä toiset kolme vuotta 2020 asti. Mikä sai sinut alun perin mukaan Ykkösakseliin?

Oman hankkeen myötä tutustuin yhdistyksen toimintaan. Hallituksessa vapautui varajäsenen paikka ja minut nimettiin kaupungin puolesta siihen.

Ammattisi ja työpaikkasi?

Olen työnjohtajana ABB Oy Motors and Generators -yrityksesä Helsingissä Pitäjänmäellä. Samassa työpaikassa olen ollut vuodesta 1994 alkaen tuotannon eri tehtävissä. Viimeiset seitsemän vuotta nykyisessä tehtävässä.

Toiminta muissa yhdistyksissä aikaisemmin tai nyt?

Nyt kolmatta vaalikautta kunnallispolitikassa kaupungin hallituksen ja valtuuston varajäsenenä. Olen Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsen. Yhdistystoiminnassa olen aktiivisesti mukana. Toimin Karkkilan Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja ja Karkkilan Kansantaloyhdistyksen puheenjohtajana. Lisäksi työpaikalla olen osuusruokalan ja toimihenkilöyhdistyksen hallituksissa. Ja Karkkilan kylien toiminnassa.

Mitä olet oppinut Ykkösakselin hallituksessa?

Sen olen huomannut kuinka monitahoista toimintaryhmän toiminta on. Ja miten kattavasti täytyisi aluetta tuntea ja tietää alueella tapahtuvasta toiminnasta. Hallituksen kolmikantainen kokoonpano tuo hallitustyöskentelyyn laajan näkemyksen alueen toiminnasta ja kehitystarpeista. Alueella on aktiivista toimintaa, mutta on vielä yhdistyksiä ja järjestöjä joita täytyy saada houkuteltua hanketoimintaan.

Mitä pidät tärkeänä hallitustyöskentelyssä?

Hyvää perehtymistä hankkeisiin ja alueen yrityselämän ja palvelutarjonnan tuntemusta, jotta voi tehdä perusteltuja päätöksiä hankkeista.

Kuinka monta talkootuntia olet tehnyt Ahmoon työväentalolla?

Ahmoon työväentalon peruskorjaus on ensimmäinen hanke, jossa olen ollut aktiivisesti mukana, niin hankevetäjänä kuin talkootöissä. Hanke on ollut kolmivaiheinen ja hankkeelle on kaikkiaan tehty noin 7800 tuntia. Oma tuntimäärä on noin 3500. Lisäksi olen jonkin verran konsultoinut paikallisia hankehakijoita.

Mitä muuta haluat kertoa itsestäsi…

Asun Karkkilan keskustassa omakotitalossa vaimoni kanssa. Harrastuksina on ulkoilu, marjastus, paikalliset kulttuuririennot, nikkarointi kotiverstaalla ja polttopuiden teko. Mikäli yhdistys-,  talkoo- ja hanketoiminnasta aikaa jää!

Tutustu Ahmoon työväentalon peruskorjauksen Facebook-sivuun

Tulosta